Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ORATORIA by Mind Map: ORATORIA

1. DEFINICIÓN

1.1. Ars dicendi

1.2. Finalidade persuasiva

2. ORATOR

2.1. Artifex

2.2. Elaboración do oratio

2.3. Dicendi peritus

3. RETHORICA

3.1. Eloquentia

3.1.1. Coñecemento das regras

3.1.2. Dominio das regras

3.2. Orixe

3.2.1. Grecia s.V a.C.

3.2.2. Córax e Tisias

3.2.3. Desenvolvemento de Protágoras e Gorxias

3.2.4. Conquistas do s. III e II a.C.

3.2.4.1. Coñecemento da cultura grega

3.2.4.2. Aceptada pola nobreza filohelena

3.2.4.3. Rexeitada polos conservadores

3.2.4.3.1. Manipulación do pobo

3.2.4.3.2. Decreto para expulsar ós retores

3.2.5. Volta dos retores

3.2.5.1. Plan de estudos para á preparación para política e avogacía

3.2.5.1.1. Gramática

3.2.5.1.2. Retórica

3.3. Posidonio de Rodas

3.3.1. Artes liberais

3.3.1.1. Trivium

3.3.1.1.1. Dialéctica

3.3.1.1.2. Gramática

3.3.1.1.3. Retórica

3.3.1.2. Quadrivium

3.3.1.2.1. Aritmética

3.3.1.2.2. Xeometría

3.3.1.2.3. Astronomía

3.3.1.2.4. Música

3.4. Principios da retórica grega

3.4.1. Tipos de discurso

3.4.1.1. Xudicial

3.4.1.1.1. Diante dos xuíces

3.4.1.1.2. Veredicto

3.4.1.1.3. Actio

3.4.1.2. Deliberativo

3.4.1.2.1. Discurso político en asamblea popular (contio)

3.4.1.3. Demostrativo

3.4.1.3.1. De loubanza

3.4.1.3.2. De desacreditación

4. PARTES DA ORATORIA

4.1. Inventio

4.1.1. Extrae ideas verdadeiras

4.2. Ordo ou dispositio

4.2.1. Distribución axeitada das ideas anteriores

4.3. Elocutio

4.3.1. Traslada á linguaxe as ideas

4.4. Memoria

4.4.1. Dominio do conxunto do discurso e partes

4.5. Pronuntiatio,declamatio o actio

4.5.1. Uso de boas técnicas na exposición oral

5. PARTES DO DISCURSO

5.1. Exordium

5.1.1. Comezo

5.1.2. Benevolentiam captare

5.2. Narratio

5.2.1. Exposición clara, concisa e verosímil

5.2.1.1. 7 elementa narrationis

5.2.1.1.1. Quis

5.2.1.1.2. Quid

5.2.1.1.3. Cur

5.2.1.1.4. Ubi

5.2.1.1.5. Quando

5.2.1.1.6. Quemadmodum

5.2.1.1.7. Quibus adminiculis

5.3. Argumentatio

5.3.1. Fincapé no que favorece ao orador

5.3.2. Partes

5.3.2.1. Confirmatio, probatio

5.3.2.2. Refutatio, confutatio

5.4. Epilogus ou peroratio

5.4.1. Parte final

5.4.2. Obxectivos

5.4.2.1. Refrescar a memoria - recapitulación

5.4.2.2. Influír nos sentimentos

6. FINALIDADE DO DISCURSO

6.1. Persuadere

6.1.1. Docere

6.1.2. Delectare

6.1.3. Movere

7. ORATORIA EN ROMA

7.1. Foro

7.1.1. Curia

7.1.1.1. Patres

7.2. Comitium

7.2.1. Comitia tributa

7.2.1.1. Oradores dende os Rostra

7.3. Puteal de Libón

7.3.1. Pretor

7.3.1.1. Tribunal

7.3.1.2. Querelantes

7.4. Importancia da República

7.4.1. Tradición autóctona

7.4.1.1. Estilo natural

7.4.1.2. Improvisación dos discursos

7.4.1.3. Importancia do contido

7.4.1.3.1. Rem tene, verba sequentur

7.4.2. Rethores gregos (s.II a.C.)

7.5. Influencia grega

7.5.1. Século III a.C.

7.5.2. Oratoria en grego ata o s.I a.C.

7.5.3. Oratoria en latín (s.I a.C.)

7.5.3.1. Contido grego

7.5.3.2. Tratados de retórica en latín

7.5.3.2.1. Rhetorica ad Herennium

7.6. Escolas de retórica (s. I a.C.)

7.6.1. Asiática

7.6.1.1. Estilo florido e exuberante

7.6.1.2. Hortensio

7.6.2. Ática

7.6.2.1. Estilo sobrio

7.6.2.2. Licinio Calvo e M. Xunio Bruto

7.6.3. Rodia

7.6.3.1. Asiática máis moderada

7.6.3.2. Cicerón

8. CICERÓN

8.1. VIDA

8.1.1. 106 a.C. en Arpino

8.1.2. Pai terratenente

8.1.2.1. Familia de cabaleiros

8.1.3. Grandes habilidades para o estudo

8.1.3.1. Destreza oral

8.1.4. Traslado á metrópole (16 anos)

8.1.4.1. Boa educación

8.1.5. Roma e Grecia

8.1.5.1. Continuación dos estudos

8.1.5.1.1. Leis

8.1.5.1.2. Filosofía

8.1.5.2. Tutela de Quinto Mucio Escévola

8.1.5.2.1. Artes da disputa e persuasión

8.1.6. Avogado de Sexto Roscio

8.1.6.1. Fama de bo político

8.1.7. Carreira militar

8.1.7.1. Pompeio Estrabón

8.1.8. Retiro en Atenas e Rodas

8.1.8.1. Repoñerse da saúde

8.1.8.2. Completar estudos

8.1.9. Regreso a Roma

8.1.9.1. Terencia

8.1.10. Cuestor (76 a.C.)

8.1.10.1. Parte do senado

8.1.10.2. Idade mínima esixida (30 anos)

8.1.10.3. Sicilia

8.1.10.3.1. Defensa dos roubos de Verres

8.1.11. Cursus honorum

8.1.11.1. Edil (69 a.C.)

8.1.11.2. Pretor (67 a.C.)

8.1.11.3. Cónsul (63 a.C.)

8.1.12. Conxuración de Catilina

8.1.12.1. Lucio Serxio Catilina

8.1.12.1.1. Solicitude consulado sen éxito

8.1.12.1.2. Medios ilexítimos

8.1.12.1.3. Recluta

8.1.12.1.4. Métodos

8.1.12.1.5. Revolución a Roma

8.1.12.1.6. Intento de asasinato a Cicerón

8.1.12.1.7. Denuncia de Cicerón

8.1.12.1.8. Fuxida

8.1.12.2. Conxura exposta

8.1.12.2.1. Embaixadores dos alóbroges

8.1.12.2.2. Cartas de 5 conspiradores

8.1.12.3. Sesión senatorial

8.1.12.3.1. Pena de morte para os conxurados

8.1.12.4. Pervivencia na actualidade

8.1.12.4.1. Manifestación contra a corrupción

8.1.13. Primeiro triunvirato (59 a.C.)

8.1.13.1. Cicerón queda fóra

8.1.13.1.1. Rexeitou as intencións inconstitucionais da alianza

8.1.13.1.2. Oposición

8.1.14. Abandono do consulado

8.1.14.1. Publio Clodio

8.1.14.1.1. Inimigo de Cicerón

8.1.14.1.2. Exilio de Cicerón (58 a.C.)

8.1.15. Exilio (58 a.C.)

8.1.15.1. Propiedades confiscadas

8.1.15.1.1. Destrucción da casa no Palatino

8.1.15.1.2. Arrasa as fincas

8.1.15.1.3. Derribo da súa casa

8.1.15.2. Intento de restitución

8.1.15.2.1. Discursos

8.1.15.3. Perda de ánimo

8.1.15.3.1. Grecia

8.1.15.3.2. Oriente

8.1.15.4. Senado revoca a sentencia

8.1.15.4.1. Volta a Roma

8.1.16. Regreso a Roma do exilio (57 a.C.)

8.1.16.1. Axuda de Pompeio e Milón

8.1.16.1.1. Discurso Pro Milone

8.1.16.2. Esperanzas da ruptura do triunvirato

8.1.16.3. Renovación do triunvirato (56 a.C.)

8.1.16.4. Paces con César

8.1.17. Últimos anos

8.1.17.1. Intento de recuperar importancia política

8.1.17.1.1. Non oradores

8.1.17.1.2. César e Pompeio

8.1.17.2. Escribe filosofía, retórica e literario

8.1.17.3. Procónsul (51 a.C.)

8.1.17.3.1. Rivalidade César e Pompeio

8.1.17.4. Derrota de Pompeio en Farsalia (48 a.C.)

8.1.17.4.1. Retiro de Cicerón

8.1.17.5. Retiro a Túsculo

8.1.17.5.1. Divorcio

8.1.17.5.2. Morte da súa filla Tulia

8.1.17.5.3. Non restitución de institucións republicanas

8.1.17.5.4. Letras e filosofía

8.1.17.6. Volta á política (44 a.C.)

8.1.17.6.1. Morte de César

8.1.17.6.2. Enfrontamento trinviro Marco Antonio

8.1.18. Morte

8.1.18.1. Asasinado en Formio (43 a.C.)

8.1.18.2. Cabeza e man dereita expostas nos Rostra

8.2. OBRA

8.2.1. Cartas

8.2.1.1. Máis de 900

8.2.1.1.1. Petrarca s. XV

8.2.1.2. Comezan a circular dende a súa morte

8.2.1.3. Temas

8.2.1.3.1. Acontecementos íntimos ou familiares

8.2.1.3.2. Políticos

8.2.1.3.3. Oficiais

8.2.1.4. Obras

8.2.1.4.1. Epistulae ad Familiares

8.2.1.4.2. Epistulae ad Quintum fratrem

8.2.1.4.3. Epistulae ad Aticum

8.2.1.4.4. Epistulae ad Marcum Brutum

8.2.2. Retórica

8.2.2.1. Recolle

8.2.2.1.1. Retórica grega

8.2.2.1.2. Historia da oratoria romana

8.2.2.1.3. Experiencia persoal

8.2.2.2. Obras

8.2.2.2.1. De oratore e Orator

8.2.2.2.2. Brutus

8.2.2.2.3. De optimo genere oratorum

8.2.2.2.4. Partitiones oratoriae

8.2.2.2.5. Topica

8.2.3. Discursos

8.2.3.1. Discursos xudiciais

8.2.3.1.1. De defensa

8.2.3.1.2. De acusación

8.2.3.2. Discursos políticos

8.2.3.2.1. Senado e Asamblea do pobo

8.2.3.3. Discursos privados

8.2.3.3.1. Avogado defensor

8.2.3.3.2. Defensivos

8.2.4. Filosofía

8.2.4.1. Análisis do pensamento das escolas gregas

8.2.4.1.1. Academia (Platón)

8.2.4.1.2. Liceo (Aristóteles)

8.2.4.1.3. Estoa (estoicos)

8.2.4.2. Capacidade para adaptar á lingua latina conceptos complexos

8.2.4.3. Obras teóricas

8.2.4.3.1. Oratoria

8.2.4.3.2. Política

8.2.4.3.3. Consolatio

8.2.4.3.4. Diálogos

8.2.4.4. Enriquecemento do léxico

8.2.4.5. Coñecemento dos pensamentos filosóficos da época

8.3. RÉTORICA POSTERIOR

8.3.1. Contexto

8.3.1.1. Novo réxime imperial

8.3.1.1.1. Senado e Asambleas perda de poderes

8.3.1.2. Oratoria perde importancia

8.3.1.2.1. Escolas

8.3.2. Escolas de retórica

8.3.2.1. Xoves de familias acomodadas

8.3.2.2. Rethor

8.3.2.2.1. Corrixía defectos

8.3.2.3. Alumnos

8.3.2.3.1. Compoñían

8.3.2.3.2. Recitaban

8.3.2.3.3. Memorizaban

8.3.2.4. Exercicios

8.3.2.4.1. Suasoriae

8.3.2.4.2. Controversiae

8.3.3. Autores

8.3.3.1. Marco Anneo Séneca o Retórico (55 a.C.-39-d.C.)

8.3.3.1.1. Controversiae

8.3.3.1.2. Suasoria

8.3.3.2. Gaio Cornelio Tácito (55-120 d.C.)

8.3.3.2.1. Obra en forma de diálogo

8.3.3.3. Marco Fabio Quintiliano (30-100 d.C.)

8.3.3.3.1. 1ª escola romana sufragada polo Estado

8.3.3.3.2. De institutione oratoria

8.3.3.3.3. De causis corruptae eloquentiae

8.3.4. Lorem ipsum