Комунікаційна стратегія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Комунікаційна стратегія by Mind Map: Комунікаційна стратегія

1. Згадки про ЛНУ ім. І. Франка за останні 3 місяці

1.1. За останні три місяці ЛНУ ім. І. Франка згідно даних «ІнфоСтрім» згадано 232 рази. З них 4 новини позначено в якості негативних (1 повторюється, про судовий процес стосовно орендованого майна), наступна стосовно публікації з історії (Р. Шухевич і український колабораціонізм з націонал-соціалістами під час ВВВ) і остання – коментар стосовно анексії АР Крим.

2. Де ми зараз? Ми проект,котри є у планах, але нереалізований, відповідно нам потрібно залучити абітурієнтів бакалавраату та магістратури для вступу, запропонувати щось свіже, нове та ефективне, зіграти на больових точках нашого головного опонента

3. Комунікаційні цілі

3.1. Донести абітурієнтам, школярам 10-11 класу та їхнім батькам інформацію про створення нових напрямків підготовки в рамках політології "Політичний аналіз і консалтинг", та "Політична комунікація і PR", а також підвести їх до вибору на користь зазначених спеціальностей

3.2. Повідомити бакалаврів про створення нового напрямку підготовки магістрів "Політичний маркетинг і менеджмент" і підвести їх до вибору на користь зазначених спеціальностей

4. Поточна ситуація

4.1. PEST-аналіз

4.1.1. Untitled

4.1.1.1. 1. Динаміка політичного життя в Україні теоретично стимулює зацікавленість до вивчення політичної сфери життя суспільства. Пропонуючи новий товар на ринку освітніх послуг у відповідності до вимог часу, кафедра політології мала б отримати дивіденти у вигляді збільшення кількості студентів. 2. Погіршення загального морального клімату в країні, зростання злочинності, наркоманії, алкоголізму та ін. форм залежності в молодіжному середовищі. 3. Негативний вплив ЗМІ та молодіжної субкультури на формування ціннісно-смислової сфери особистості. 4. Соціальне розшарування суспільства.

4.1.1.2. 1. Оскільки ситуація в країні нестабільна, важко спогнозувати як зміну економічного становища (фінансової спроможності батьків оплачувати навчання), так і вплив цього фактору на потік студентів на пропоновані спеціалізації. 2. Можливе кратне підвищення вартості надання освітніх послуг виступає обтяжуючим фактором. 3. Загальна тенденція до зниження рівня платоспроможності населення; 4. Низька зарплата професорсько-педагогічного складу. 5. Фінансування сфери освіти за «залишковим принципом», що призводить до зниження темпів оновлення і розширення матеріально- технічної бази.

4.1.1.3. 1. Залежність від рівня середньої освіти, який має тенденцію знижуватись. 2. Підвищення інтересу до вищої освіти у населення без належної орієнтації на потреби ринку праці. 3. Погіршення демографічної ситуації в країні. 4. Низький статус професорсько-педагогічного серед інших професій;

4.1.1.4. Untitled

4.1.1.5. 1. Формування нового типу суспільства - інформаційного. 2. Переорієнтація професійної освіти на компетентнісно-орієнтовану особистісно-діяльнісну модель. 3. Акцент на самостійні форми навчання, розвиток дистанційної освіти. 4. Відсутність по ряду напрямків якісних навчально-методичних комплексів з предметів.

4.1.1.6. Untitled

4.2. SWAT-аналіз

4.2.1. Опис

4.2.1.1. 1. Новий продукт на ринку освітніх послуг. 2. Слабкий рівень конкуренції в окреслених напрямках підготовки політологів. 3. Кваліфікований склад педагогів. 4. Можливість та зручність поєднувати навчання та роботу(особливо на магістерських програмах). 5.Розвинуте та активне студентське самоврядування. 6. Партнерство з іноземними ВНЗ. 7. Наявність спеціальностей, що відповідають попиту на ринку праці 8. Можливість освітньо-туристичних поїздок закордон

4.2.1.2. 1. Недостатній ріень комунікації з потенційними абітурієнтами таїх батьками. 2. Ймовірні підвищення ціни освітніх послуг і погіршення економічного становища громадян, ускладнюють досягення високих показників набору студентів на пропоновані спеціалізації 3. Недостатнє технічне забезпечення 4. Слабка мотивація студентів до навчання з боку держави

4.2.1.3. 1. Високий рівень конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. 2. Відповідність тенденціям розвитку освіти у світі. 3. Створення умов для підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. 4. Залучення нових компаній-партерів до співпраці (для проходження практики студентами, проведення програм стажування тощо) 5. Розвиток та створення нових міжнародних партнерських програм навчання та обміну

4.2.1.4. 1. Низька якість знань абітурієнтів. 2. Відсутність достатнього набору студентів у зв'язку з демографічною ситуацією

4.3. SWAT-аналіз

4.3.1. Можливості

4.3.1.1. Untitled

4.3.1.2. Untitled

4.3.2. Ризики

4.3.2.1. Untitled

4.3.2.2. Untitled

4.4. Аналіз конкурентного середовища

5. Організаційні та комунікаційні цілі

6. Інформаційні контакти з цільовою аудиторією

6.1. Джерела інформації аудиторії

6.2. Специфічні джерела інформації, які доступні виключно нашій аудиторії

7. Вплив на ЗМІ

7.1. Методи розміщення інформації

8. Визначення інформації, яку потрібно донести до цільової аудиторії

9. Події, які "розносять" необхідну інформацію

10. Варіанти "упаковки" інформації в подію і досягнення подією цільової аудиторії

11. Допоміжні події

11.1. Події для збільшення резонансу в сторону тривалості реакції ЗМІ

11.2. Події для збільшення резонансу в сторону масштабності реакції ЗМІ

12. Створення опису подій

12.1. Розробка набору ключових віртуальних понять і їх компонентів

12.1.1. Можливі варіанти модифікацій ключових віртуальних понять у ЗМІ

12.2. Сценарій кампанії

12.3. Ролі учасників кампанії

12.4. Характерні особливості використання ролей

13. Методи проведення PR-кампанії

13.1. Методи PR-кампанії

13.2. Бютжет кампанії

13.3. Співввідношення ціна/якіть

14. Необхідеі ресурси

14.1. Людські ресурси

14.2. Матеріальні ресурси

15. Бюджет та кошторис

15.1. Потенційні спонсори

16. Варіанти протікання подій

16.1. Форс-мажори

16.2. Ризики

16.3. Методи нейтралізації

17. Пошук необхідних ресурсів

18. Запуск PR-кампанії

18.1. Підготовка прес-релізів кампанії

18.2. Розсилання прес-релізів перед початком кампанії

18.2.1. Чи потрібно готувати прес-релізи і розсилати прес-релізи перед початком кожного етапу кампанії?

19. Моніторинг процесів

19.1. Аналіз можливостей, які виникли в процесі кампанії

19.1.1. Можлива модифікація побічних/допоміжних подій з залученням нових можливостей

19.1.2. Нові можливості використати для створення нових побічних подій

20. Реакція на непередбачені події

20.1. Створити систему маркерів, чи щось таке, яке б реагувало на виникнення непередбачених подій

21. Завершення кампанії

22. Оцінка ефективності кампанії

23. N-кількість причин вибрати PR/консалтинг в ЛНУ

23.1. Цікаво вичтись

23.1.1. Складні речі пояснюють легко і зрозуміло. Високу якість освіти забезпечують викладачі-практики, а також запрошені "спікери".

23.2. Просто оплачувати навчання

23.2.1. Крім того, що є місця держзамовлення, платити за навчання можна за рік, за семестр або за місяць (???). Можна взяти державний кредит на навчання.

23.3. Зручно добиратись

23.3.1. Навчальний корпус знаходиться в центрі міста (Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, вул. Університетська 1). Від гуртожитків курсує електричний та автомобільний міський транспорт.

23.4. Приємно перебувати

23.4.1. Основний навчальний процес відбувається у колишньому будинку Галицького сейму, який є пам"яткою архітектури. Аудиторії обладнано спеціально для занять наукою. Свій гуртожиток, своя їдальня, свої кафе, буфет, медичний центр, тренажерний зал ... Все для своїх студентів!

23.5. Легко поєднувати

23.6. Ви можете працювати і одночасно вчитися. В університеті представлені всі форми навчання, а починаючи з третього курсу можливе навчання за індивідуальним графіком.

23.7. Весело жити

23.7.1. КВН, спорт і художня самодіяльність, фестивалі і конкурси, «Міс та Містер факультету» і День Святого Валентина, походи, екскурсії та вечори відпочинку, Посвячення в студенти, і багато, багато іншого ...

23.8. Просто працевлаштуватись

23.8.1. Практика та стажування в компаніях, органах державної влади та місцевого самоврядування, можливість навчання й стажування за кордоном, державний диплом, допомога в працевлаштуванні і, головне, затребуваність випускників на ринку праці допоможуть вам отримати саме ту роботу, до якої ви прагнете.

24. Серія фото

24.1. ШКОЛА УНІВЕРСИТЕТ СЬОГОДНІ

24.1.1. "Академік" Хіпстер

24.1.2. Дмитро Політолог

24.1.3. Дмитро Володимирович головний політтехнолог партії "5/10"

24.1.4. "ТУЗ" Тату-майстер

24.1.5. Тарас Голова студентського самоврядування

24.1.6. Тарас Олександрович Депутат ВРУ від "Інтернет-партії"

24.1.7. "АКУЛА" Стартапер

24.1.8. Тетяна Спеціаліст по зв"язках з громадськістю

24.1.9. Тетяна Ростиславівна Директор PR-агентства

25. В рамкх дня відкритих дверй

25.1. Зробити "вечір відкритих дверей"

25.2. Розповсюджувати білети-запрошення по школах

25.3. Зробити фільм про ... включити кадри із студентського життя, щоб передати атмосферу абітурієнтам

25.4. Зробити квест для абітурієнтів про......./ або короткий інструктаж і змагання між командами "пропіар героя Перемагає "мир-дружба-жвачка", але такий захід формувати з метою підвищити інтерес до спеціальностей

25.5. Абітуієнти спілкуються з студентами (вони мають відчували лояльність тих, хто зараз вчиться)