Aftale

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aftale by Mind Map: Aftale

1. Erstatning

1.1. sælgers misligholdelsesbeføjelser

1.1.1. morarente

1.1.2. rentelov

2. Hæve

3. Fastholde

4. Forventet misligeholdelse

4.1. købers misligholdelse

4.1.1. Standsnkingsret

4.1.2. Tilbageholdelsesret

4.1.3. udtalesesret

5. Forsinkelse

5.1. sælgers misligholdelse

5.1.1. Konstateret forsinkelse

6. Mangler

6.1. sælgers misligholdelse

6.1.1. synlige og usynlige

6.1.1.1. afhjælpning

6.1.1.2. reklamation

7. erstatning

7.1. købers misligholdelsesbeføjelser

7.1.1. ansvarsgrundlag i specieskøb

7.1.2. Ansvarsgrundlag i genuskøb

7.1.2.1. hændelig undergang

7.1.3. positiv opfyldelesinteresse

8. Hæve

8.1. købers misligholdelsesbeføjelser

8.1.1. Væsentlighed

8.1.2. anteciperet misligholdelse

8.1.3. Successiv levering

8.1.4. Svigagtigt

8.1.5. dækningskøb

8.1.6. fixkøb

9. Fastholde

9.1. købers misligholdelsesbeføjelser

9.1.1. species

9.1.1.1. forbehold

9.1.1.2. god tro

9.1.2. omlevering og efterlevering

9.1.2.1. forholdsmæssigeafslag

9.1.3. genus

9.1.3.1. artumulighed

9.1.3.2. objektivt ansvar

9.1.3.3. Force majeure

9.1.3.3.1. artsumulighed

9.1.3.3.2. upåregnelighed

9.1.3.3.3. ekstraordinære begivenheder

9.1.3.4. spillerumsreglen §17 stk 2

9.1.3.4.1. bindende individualisering

9.1.3.4.2. samtykke

9.1.4. efterlevering

10. Forsinkelse

10.1. sælgers misligholdelse

10.1.1. Leveringspåkrav

11. Vanhjemmel

12. misligholdelse

13. misligeholdelsesbeføjelser

14. Forbrugerkøb

15. Handelskøb

15.1. Sælgerspligter

15.1.1. Oplysningspligt

15.1.2. Leveringspligt

15.1.2.1. første fremmed fragtfører

15.1.2.2. risikoovergang

15.1.3. rette tid

15.1.3.1. fordringshavermora

15.1.3.1.1. omsorgspligt

15.1.3.1.2. salgsret

15.1.3.1.3. salgspligt

15.1.3.1.4. bortskaffelsesret

15.1.3.2. fixkøb

15.1.3.3. successiv levering

15.1.4. rette sted

15.1.4.1. pladshandel

15.1.4.1.1. afhentningskøb

15.1.4.1.2. Udbringningskøb

15.1.4.2. distancehandel

15.1.4.2.1. almindeligeforsendelsekøb

15.1.4.2.2. forsendelseskøb med aftalte klausuler

15.1.5. rette mængde

15.1.6. rette stand

15.1.7. rette rettigheder

15.2. Køberspligter

15.2.1. undersøgelsespligt

15.2.2. rette betalingsmiddel

15.2.2.1. kontant

15.2.2.1.1. Hvidvaskningsloven

15.2.3. rette betalingssted

15.2.4. rette købesum

15.2.5. rette kreditor

15.2.6. rette betalingstid

15.2.6.1. Kredit

16. Civilkøb

17. pligter