Mvr. van Langen (43 jaar) Ascites met levercirrose

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mvr. van Langen (43 jaar) Ascites met levercirrose by Mind Map: Mvr. van Langen (43 jaar)  Ascites met levercirrose

1. Diagnose

1.1. Pijn in de buik.

1.2. PES:

1.2.1. P: Acute pijn.

1.2.2. E: Weefseltrauma t.g.v. leveraandoeningen.

1.2.3. S (signs): Bloeddruk, hart- en ademhalingsfrequentie stijgen, saturatie daalt. Mvr. kreunt wanneer ze erg veel pijn heeft. VAS-score is hoog.

1.2.4. S (symptoms): Mvr. geeft aan dat ze pijn in haar buik heeft, voornamelijk de rechter flank. Mvr. geeft als VAS-score een 9 aan. Ook neemt mvr. een houding aan in bed waarbij de pijn het meest dragelijk is.

1.3. Verminderde mobiliteit.

1.4. PES:

1.4.1. P: Verminderde mobiliteit.

1.4.2. E: Verminderde kracht en uithoudingsvermogen t.g.v. ascites met levercirrose.

1.4.3. S (signs): Mvr. is minder in staat om te bewegen. Ze is bedlegerig en tijdens het verplaatsen buiten het bed vraagt ze altijd om hulp, loopt ze voorzichtig en kijkt ze angstig uit haar ogen.

1.4.4. S (symptoms): Mvr. geeft aan dat het haar veel moeite kost om uit bed te komen en zich te verplaatsen buiten het bed, omdat ze bang is om te vallen. Hierom blijft mvr. graag in bed liggen.

2. Doel

2.1. Mvr. haar pijn vermindert en is onder controle.

2.2. (SMART): Twee dagen na de opname is de VAS-score voor minimaal de helft gedaald.

2.3. Mvr. haar mobiliteit verbetert.

2.4. (SMART): Drie dagen na de opname verplaatst mvr. zich zelfstandig buiten haar bed en eet ze alle maaltijden buiten haar bed aan tafel op.

3. Gegevens

3.1. Drukkende pijn in de buik;

3.2. Buik is bol en gespannen;

3.3. Verminderde mobiliteit;

3.4. Mvr. is bedlegerig;

3.5. Mvr. geeft aan vermoeid te zijn.

4. Acties/ interventies

4.1. -Verpleegkundigen nemen de VAS-score dagelijks af;

4.2. -De pijn voor mvr. zo dragelijk mogelijk maken door middel van de voorgeschreven medicatie toe te dienen. dit gebeurt door verpleegkundigen;

4.3. -Verpleegkundigen geven bijzonderheden en de VAS-score van mvr. aan bij de arts;

4.4. -Verpleegkundigen houden de vitale functies van mvr. in de gaten.

4.5. -Verpleegkundigen moeten mvr. stimuleren om te bewegen. Haar zoveel mogelijk zelfstandig laten doen;

4.6. -Verpleegkundigen geven voorlichting aan mvr. over bewegen/ bedlegerigheid;

4.7. -Verpleegkundigen schakelen de fysiotherapeut in, in overleg met de arts.

5. Evaluatie

5.1. -De VAS-score is binnen twee dagen na opname gedaald. Mvr. geeft aan dat de pijn nu dragelijk is.

5.2. -In de toekomst wordt nog steeds elke dag de VAS-score gerapporteerd door verpleegkundigen en is er overleg met de arts. Wanneer de score weer stijgt, zal de arts verder handelingen ondernemen en dit terugkoppelen naar de verpleegkundigen.

5.3. -Mvr. verplaatst zich na drie dagen na de opname zelfstandig. Ook eet ze alle maaltijden aan tafel.

5.4. -Mvr. moet af en toe wel gestimuleerd worden door verpleegkundigen om uit bed te komen. De fysiotherapeut en de werknemers van de keuken zijn hier ook van op de hoogte.

5.5. -De activiteiten die mevrouw uitvoert en de mobiliteit van mevrouw wordt elke dag gerapporteerd door de verpleegkundigen.

5.6. -Mvr. gaat naar huis zonder thuiszorg.