Mevrouw W. (74 jaar) opname diagnose: Syndroom van Wernicke-Korsakoff en depressie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mevrouw W. (74 jaar) opname diagnose: Syndroom van Wernicke-Korsakoff en depressie by Mind Map: Mevrouw W. (74 jaar) opname diagnose: Syndroom van Wernicke-Korsakoff en depressie

1. Pessen:

1.1. 1. Loopfunctie: P: loopfunctie verslechterd E: weinig mobiliteit, syndroom van Wernicke-Korsakov S: Mw. gaat steeds moeilijker lopen, instabiel tijdens het lopen, achteruitgang door lopen te vermijden, rolstoel voor dagen met groot risico op vallen, oefentherapie om lopen te bevorderen

1.2. 2. te veel snoepen: P: mogelijke kans op overgewicht E: overmatig snoepen, neiging te zwaar te worden S: mevrouw komt makkelijk aan, bewaard snoep in nachtkastje, snoept buiten de maaltijden om

2. verpleegproblemen:

2.1. valgevaar/mobilisatie

2.2. Loopfunctie gaat achteruit

3. Doelen:

3.1. 1. Mw. W. zal binnen twee weken wekelijks fysiotherapie krijgen, waardoor zij mobiel blijft. Dit wordt meetbaar door periodiek een Tinetti test af te nemen.

3.1.1. Hoe vaak krijgt mevrouw nu Fysio- en ergotherapie? Valt mevrouw regelmatig?

3.1.2. Mw. heeft behandelingen bij de fysiotherapie en ergotherapie om het lopen zo veel mogelijk te bevorderen.

3.2. 2. Mevrouw zal binnen de komende 2 maanden haar gewicht op pijl kunnen houden. Dit wordt meetbaar door BMI-metingen.

4. Interventies:

4.1. Loopfunctie

4.1.1. Mevrouw wordt aangespoord zo veel mogelijk met haar rollator te lopen, indien het gevaarlijk wordt, wordt er gebruik gemaakt van een rolstoel.

4.1.2. Mevrouw is op de hoogte gesteld van de risico's op vallen en heeft hierover voorlichting gehad.

4.1.3. Door de ergotherapeut is er een rolstoel voor mevrouw aangevraagd op haar naam. Deze wordt gebruikt wanneer het voor mevrouw te gevaarlijk is om te lopen.

4.1.4. Mevrouw werd behandeld door de fysiotherapeut door middel van oefentherapie.

4.1.4.1. Mevrouw wordt niet meer behandeld door de fysio, omdat het niet verzekerd wordt in haar basispakket.

4.1.5. Mevrouw maakt gebruik van een U-step om te kunnen lopen.

4.1.6. Het individuele risico op vallen bij mevrouw meten door middel van het POMA model volgens Tinetti.

4.1.7. Samen met mevrouw en de verzorgenden een plan maken om er voor te zorgen dat mevrouw dagelijks genoeg beweging heeft.

4.1.7.1. Meetinstrument vinden om te meten of mevrouw genoeg loopt per dag. - 's ochtends van slaapkamer naar woonkamer - na ontbijt terug naar slaapkamer -'s middags 2x roken -'s middags terug naar kamer.

4.1.7.2. 2x per dag buiten laten roken als dagelijkse loopmoment.

4.2. Overmatig snoepen

4.2.1. Eens per 3 maanden wordt het gewicht van mevrouw bepaald om te kijken of ze is aangekomen.

4.2.1.1. Het gewicht eens per maand bepalen en rapporteren in CURA

4.2.2. De verpleging draagt zorg bij het behouden van een gezond gewicht.

4.2.3. BMI bepaald van mevrouw. Mevrouw scoort rood op ondervoeding bij de risicosignalering, BMI = 26,6

4.2.4. Stel mevrouw op de hoogte van risico op overgewicht in combinatie met roken en een inactieve levensstijl.

5. Evaluatie:

5.1. Dagelijkse rapportage (in CURA) door de verpleegkundigen in dienst op dat moment over mevrouw haar looppatroon en eventuele val incidenten.

5.2. Maandelijkse gewichtsbesparing om te kijken of mevrouw op gezond gewicht zit en haar BMI niet in de buurt komt van overgewicht.

6. Gegevens:

6.1. Medische gegevens: - Depressie - Schizofrenie - Alcohol- en Drugsmisbruik - Syndroom van Wernicke-Korsakoff - Diabetes mellitus - Valgevaar - overmatig snoepen

6.1.1. Persoonlijke gegevens: gewicht: 76 kg lengte: 1,60 m Gesloten afdeling PG Alleenstaand Geen contact met zoon Wekelijks contact met vrijwilligster (vriendin)

6.1.1.1. Medicatie: - Clonazepam Sandoz tablet 0,5mg 1dd. 1(kan reactievermogen verminderen, kans op epileptie icm. alcohol - Clozapine cf tablet 100mg 1dd. 1(kan reactievermogen verminderen, kans op waanbeelden icm. alcohol) - Colecalciferol benferol capsule 5600IE 1x/week 1 stuks. (vitamine) - dagravit totaal 30 nieuwe samenstelling dragee 2dd. 1 stuks (vitamine) - metformine hcl mylan tablet 500mg 1dd. 1(diabetes) - notrillen tablet 10mg 1dd. 1 (kan reactievermogen verminderen, kans op neerslachtigheid icm. alcohol) - notrillen tablet 50mg 1dd. 1 (kan het reactievermogen verminderen, kans op neerslachtigheid icm. alcohol) - pantoprazol mylan tablet msr 40mg 1dd. 1 (maagklachten) - bisacodyl 10mg zetpil (bij 3 dagen zonder ontlasting 1 zetpil (verstopping) - paracetamol 1000mg zetpil (bij buikpijn tot 3x/dag)

7. Legenda:

7.1. Groen: informatie uit zorgplan

7.2. Rood: wat voor mij onduidelijk is

7.3. Blauw: mijn aanvulling