User Experience

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
User Experience by Mind Map: User Experience

1. Template

1.1. Tijdstip

1.2. Deelnemers

2. Workshop 1

2.1. Tijdstip

2.1.1. 21/01/2019

2.2. Deelnemers

2.2.1. Evelien Decraene

2.2.1.1. Adviseur in de beleidscel

2.2.1.2. Bijna dagelijks gebruik van SharePoint

2.2.1.3. Enkel in haar eigen dienst

2.2.1.3.1. Ook mensen van "inspectie van financieën" gebruiken ook de sharepoint

2.2.2. Marijke Coensels

2.3. Frustraties

2.3.1. Door het gebruik van metadata kunnen mensen geen documenten "slepen"

2.3.1.1. Van map naar map

2.4. Noden

2.5. Digitaal werken

2.5.1. Structuur & logica van opslag is duidelijk omdat Evelien die zelf heeft ingedeeld

2.6. Portaal

2.6.1. Nieuws wordt minder gelezen omdat het minder opvalt

2.6.2. Agenda wordt geraadpleegd maar eerder omdat het gewoon in beeld staat

2.6.3. Meest gebruikte linken

2.6.3.1. LInk naar afdelings (VSI)

2.6.3.2. Facilipunt

2.6.3.2.1. Vergaderruimtes

2.6.3.3. Restaurant Ellips

2.6.3.4. Wie is wie

2.6.3.4.1. Geen frustraties hierover

2.6.3.4.2. Bij functieverandering moet je dit expliciet laten weten

2.6.3.5. VTO

2.6.3.5.1. Soms

2.6.3.5.2. Eerder uit de mail dat ze er naar toe navigeren

2.6.4. Mogelijk extra functionaliteiten

2.6.4.1. Nu wordt er een mail uitgestuurd naar iedereen vd afdeling met richtlijnen voor een nieuwe maatregel

2.6.4.2. Mogelijks wel interessant om zoiets op sharepoint te kunnen doen

2.6.4.2.1. Kan eventueel opgevangen worden in Teams gesprekken

2.7. Migratie van Netwerkschijf naar SharePoint

2.7.1. Metadata structuur die over gans WSE toegepast werd. Moeilijk om zich aan te passen

2.7.1.1. Thema & subthema

2.7.2. Zoekfunctie zoekte doorheen alle documenten van het departement

2.7.3. Positief

2.7.3.1. de transisitie naar de blokken volgens dienst/afdeling

2.7.3.2. Personen vinden sneller hun informatie terug

2.7.3.3. Versiebeheer ook tevreden

2.7.3.3.1. Gebruiken dit te weinig

2.7.3.3.2. Nog veel nota's worden eerst gedeeld via email en daarna op SharePoint geplaatst

2.7.3.4. Bij VSI hebben ze een vragencentrum

2.7.3.4.1. Heel positief

2.7.3.4.2. zou nog meer gebruikt mogen worden

2.7.3.4.3. Wel eens zien om dit mss nog beter te maken via Teams.

3. Workshop 3

3.1. Deelnemers

3.1.1. Petra Van der Velde

3.1.1.1. Dossierbehandelaar

3.1.1.1.1. Veel documenten via haar verkenner

3.1.1.1.2. Via outlook opladen in de juiste map in de verkenner

3.1.1.2. Administratie Vlaamse Sociale Inspectie

3.1.1.2.1. Tot paar maanden geleden: Toezicht en handhaving

3.1.1.3. Frustraties & Noden

3.1.1.3.1. Navigeren lukt heel simpel

3.1.1.3.2. Zoeken is moeilijker wegens de complexiteit

3.1.1.3.3. Binnen de afdeling is de automatisme nog niet om iets op te slaan in SharePoint

3.1.1.3.4. In & uitchecken blijft wel handig om vb te werken aan een nota die nog niet zichtbaar mogen zijn.

3.1.1.3.5. Onduidelijkheid binnen de dienst waar een document opgeslaan mag worden

3.1.1.3.6. Documenten komen binnen via bijlage, maar weet zelf niet waar het document geplaatst moet worden.

3.1.1.4. Toepassing

3.1.1.4.1. GINA

3.1.2. Evi Martens

3.1.2.1. Inspecteur

3.1.2.1.1. Gebruikt vooral sharepoint om documenten te raadplegen. Weinig zelf uploaden

3.1.2.1.2. Alle inspecteurs consumeren ipv produceren documenten op SharePoint

3.1.2.2. Vlaamse sociale inspectie

3.1.2.3. Frustraties

3.1.2.3.1. Niet altijd duidelijk waar een document staat

3.1.2.3.2. Werkt vaak vanop de baan

3.1.2.3.3. Heeft alerts op bepaalde bibliotheken

3.1.2.3.4. Heeft wel problemen om bepaalde departementale documenten te vinden

3.1.2.4. Toepassingen

3.1.2.4.1. GINA

3.1.3. Ryfka Heyman

3.1.3.1. Tewerkstelling & competenties

3.1.3.1.1. Dienst: competenties

3.1.3.1.2. Is teamhoofd van een team binnen de dienst

3.1.3.2. Gebruik SharePoint

3.1.3.2.1. Als teamhoofd

3.1.3.2.2. Opent zowel browser

3.1.3.2.3. OOk in verkenner

3.1.3.3. Frustraties

3.1.3.3.1. Paging van 30 is irritant omdat je niet weet hoeveel documenten er zijn in totaal

3.1.3.3.2. Metadata vs mappen

3.1.3.3.3. Met meerdere samenwerken aan een Excel document in SharePoint

3.1.3.3.4. 2 onedrives

3.1.3.4. Positief

3.1.3.4.1. Versiegeschiedenis handig

3.1.4. Emly Windels

3.1.4.1. Stafmedewerker

3.1.4.2. Tewerkstelling & competenties

3.1.4.3. werkt voor het afdelingshoofd

3.1.4.3.1. Eigenlijk met 2, maar doet dit nog veel alleen

3.1.4.4. Plaatst eigenlijk de meeste documenten op haar OneDrive en niet op SharePoint

3.1.4.4.1. Meestal documenten die niet zichtbaar mogen zijn voor anderen

3.1.4.5. Doet zaken voor andere diensten maar de inhoud hoeft niet op hun sharepiont ruimte geplaatst worden

3.1.4.6. Consumeert meer documenten van andere diensten binnen haar afdeling

3.1.4.7. Documenten zoeken is een probleem als je niet waar het staat

3.1.4.7.1. Ook verouderde info

3.1.4.7.2. Niet zeker of het de laatste versie is

3.1.4.8. Weet niet altijd goed wie waar zit in de organisatiestructuur

3.1.5. Bart Denys

3.1.5.1. Secretariaatsmedewerker

3.1.5.2. Tewerkstelling & competenties

3.1.5.3. SharePoint

3.1.5.3.1. Voornamelijk voor operationeel dienstoverleg

3.1.5.3.2. Slaat die ook op de sharepoint

3.1.5.3.3. Voor hem duidelijk waar documenten moeten opgeslaan worden, maar voor anderen niet altijd

3.1.5.3.4. Linken naar documenten is moeilijk omdat sommige locaties afgeschermd zijn (vb directiecomité)

3.1.5.3.5. Paginering is irritant

3.1.5.3.6. Foto's

3.1.6. Marijke De Coensel

3.1.7. Annicq Jacobs

3.1.8. Lorette Aerts

3.2. Structuur

3.2.1. Onduidelijkheid tussen groepsruimtes, vergaderruimtes & projectruimtes

3.3. Landingspagina

3.3.1. Wie is wie vs contactgevens

3.3.1.1. Welke info zit waar

3.3.1.2. Emly gebruikt extranet om op de wie is wie te komen

3.3.2. Ryfka

3.3.2.1. Meest gebruikte toepassingen

3.3.2.1.1. Wie is wie

3.3.2.1.2. Vlimpers

3.3.2.1.3. Afdelingslink om naar de dienstruimte te gaan

3.3.2.1.4. Orafin

3.3.2.1.5. Nieuws

3.3.2.2. Vb: aanvraag cumelatie van beroepsactiviteiten tijdens de diensturen

3.3.2.2.1. Dit document is eigenlijk VO materiaal ipv WSE, maar hoe kan een gebruiker dit weten en terugvinden.

3.3.3. Evi

3.3.3.1. Meest gebruikte toepassingen

3.3.3.1.1. Afdeling sociale inspect

3.3.3.1.2. Vlimpers

3.3.3.1.3. Orafin

3.3.3.1.4. Wie is wie

3.3.3.1.5. Applicaties

3.3.4. Petra

3.3.4.1. Meest gebruikte toepassingen

3.3.4.1.1. Contactgegevens

3.3.4.1.2. Vlaamse sociale inspectie

3.3.5. Emly

3.3.5.1. Toepassingen

3.3.5.1.1. Afdelingsmap

3.3.5.1.2. Applicaties -> rapporteringsomgeving niet publiek (BI)

3.3.5.1.3. Orafin

3.3.5.1.4. Vlimpers

3.3.5.1.5. VTO

3.3.5.1.6. Restaurant

3.3.6. Bart

3.3.6.1. Toepassingen

3.3.6.1.1. Contactgevens

3.3.6.1.2. WIe is wie

3.3.6.1.3. Restaurant ellips

3.3.6.1.4. Orafin

3.3.6.1.5. Postregistratiesysteem

3.3.7. Navigatie

3.3.7.1. Voorstander om dit te houden

3.3.7.1.1. Zo zie je dit

3.3.8. Verjaardagskalender

3.3.8.1. Te groot

3.3.8.2. Niet actueel

3.3.9. Evenementen

3.3.9.1. Zou handig

4. Workshop 4

4.1. Deelnemers

4.1.1. Kristof Van Heucke

4.1.1.1. Sociale economie en werkbaar werk

4.1.1.1.1. ankerpunt organisatiebeheersing, klachten, ...

4.1.1.1.2. Trekt paar maatregelen

4.1.1.2. Rol

4.1.1.3. Voordeel Sp

4.1.1.3.1. Meer monitoring van de documenten/maatregelen

4.1.1.4. Ruimtes

4.1.1.4.1. Dienst ondersteuning

4.1.1.4.2. Dienst sociale economie

4.1.1.4.3. Structuur is op dit moment niet ideaal wegens reorganisantie

4.1.1.5. Mixed gebruik

4.1.1.5.1. Browser

4.1.1.5.2. Verkenner

4.1.1.6. Frustraties

4.1.1.6.1. Met veel mensen documenten bewerken

4.1.1.6.2. Kan niet zien wie wat heeft bewerkt

4.1.1.6.3. Via VPN van thuis connectie verloren

4.1.1.6.4. Excels staan nu op fileshared

4.1.1.6.5. In/uitcheck

4.1.1.6.6. Versiegeschiedenis

4.1.1.6.7. Datum gewijzigd op map niveau toont niet wanneer het laatste document erin gewijzigd is.

4.1.1.6.8. Zoeken

4.1.1.6.9. Geen breadcrumb meer?

4.1.2. Edo Huygens

4.1.2.1. DSG

4.1.2.2. Rol

4.1.2.2.1. Verantwoordelijke organisatiebeheersing

4.1.2.2.2. Veel teksten

4.1.2.3. Gebruik sharepoint

4.1.2.3.1. Vooral opslagruimte voor documenten

4.1.2.3.2. Vergaderruimtes

4.1.2.3.3. Geen externen!

4.1.2.3.4. Elke persoon binnen DSG werkt eigenlijk in zijn eigen plekje (omdat dit ook gewoon hun taak is)

4.1.2.3.5. Gebruikt ook een andere ruimte

4.1.2.3.6. Gebruikt vooral zoeken om bepaalde documenten terug te vinden

4.1.3. Wim Ghyoot

4.1.3.1. Beleid

4.1.3.2. Secretariaasmedewerker

4.1.3.3. Werkt voornamelijk via de browser

4.1.3.3.1. Laadt heel veel documenten op

4.1.3.3.2. In zen eigen ruimte kan hij 20documenten drag & droppen

4.1.3.3.3. Bij andere ruimtes (maco's, comités, ..) moet hij elk document apart opladen voor de metadata

4.1.3.3.4. Legt veel linken naar documenten op SharePoint (handig voor agenda's op te maken)

4.1.3.4. Afdeling beleid

4.1.3.4.1. bestaat uit veel verschillende blokjes

4.1.3.4.2. Mensen snappen niet HOE ze ermee moeten werken

4.1.3.4.3. Wim krijgt ook soms de vraag om documenten samen te zetten in 1 document

4.1.3.5. Parlementaire vragen

4.1.3.5.1. VDAB/Syntra zou eigenlijk ook toegang moeten hebben

4.1.3.5.2. Ook miserie met vormgeving van documenten van externen

4.1.3.6. Heeft nooit ondersteuning gehad om met SharePoint te werken als hij bij WSE kwam

4.1.3.6.1. Hebben nu zelf een onboarding process opgesteld voor nieuwe mensen in beleid.

4.1.4. Katrien Blindeman

4.1.4.1. AD

4.1.4.2. Frustratie

4.1.4.2.1. Weet niet of haar collega's het document op SharePoint heeft geplaatst.

4.1.4.2.2. Enkel finale documenten worden

4.1.5. Arlette De Wachter

4.1.5.1. Vlaams sociale inspectie

4.2. Landingspagina

4.2.1. Wim

4.2.1.1. Meest gebruikte toepassingen

4.2.1.1.1. Restaurant Ellips

4.2.1.1.2. Afdeling Beleid

4.2.1.1.3. DWSE

4.2.1.1.4. Parlementaire vragen

4.2.1.1.5. Facilipunt

4.2.1.1.6. Vlimpers

4.2.2. Katrien

4.2.2.1. Toepassingen

4.2.2.1.1. Restaurant Ellips

4.2.2.1.2. Documenten (in het algemeen)

4.2.3. Edo

4.2.3.1. Toepassingen

4.2.3.1.1. DWSE

4.2.3.1.2. DSG

4.2.3.1.3. Wie is wie

4.2.3.1.4. Organisatie

4.2.3.2. Weet niet goed hoe je vanuit de landingspagina de strategische documenten zou terugvinden (in deze structuur)

4.2.3.2.1. Vb: catalogus van de materies/maatregelen

4.2.4. Kristof

4.2.4.1. Toepassingen

4.2.4.1.1. Afdeling SEWW

4.2.4.1.2. Orafin

4.2.4.1.3. Vlimpers

4.2.5. Functionaliteiten

4.2.5.1. Navigatie

4.2.5.2. Favorieten

4.2.5.2.1. Afhankelijk hoe snel je de oude structuur terug kan vinden

4.2.5.3. Nieuws

4.2.5.3.1. 50/50

4.2.5.3.2. Kristof zou het liever dynamischer hebben of meer foto's

4.2.5.3.3. Faits divers nieuws mag, maar mag niet te prominent zijn.

4.2.5.4. Sites die ik volg

4.2.5.4.1. Wim & Kristof wisten niet eens dat dit bestond wegens te laag op de pagina.

4.2.5.5. Verjaardagkalender

4.2.5.5.1. Wim vindt dit leuk, maar het is te groot

4.2.5.5.2. Algemeen: mag kleiner

4.2.5.5.3. Kristof vindt ook dat er evenementen op mogen

4.2.5.5.4. Kristof & edo: er is een gemis naar een departementskalender

5. Workshops 5

5.1. Deelnemers

5.1.1. Annicq Jacobs

5.1.1.1. Dienst VSI

5.1.1.2. Dossierbehandelaar & secretariaatsmedewerker

5.1.1.3. Gebruik SharePoint

5.1.1.3.1. Opladen van documenten

5.1.1.3.2. MEestal via verkenner

5.1.1.4. Frustratie

5.1.1.4.1. Terugvinden van documenten

5.1.1.5. Voordelen

5.1.1.5.1. Delen van linken

5.1.1.6. Problematiek: inspecteurs slaan veel documenten lokaal op.

5.1.2. Evelyn Smeyers

5.1.2.1. Projectbeheerder bij ESF

5.1.2.2. Voornamelijk toegang via de verkenner

5.1.2.3. Ruimtes

5.1.2.3.1. ESF (Nieuw)

5.1.2.3.2. Dienstoverleg dienst werkend leren ...

5.1.2.4. Nieuw

5.1.2.4.1. had al kennis over SharePoint

5.1.2.5. Frustraties

5.1.2.5.1. Uploaden lukt niet altijd

5.1.2.6. Noden

5.1.2.6.1. Linken leggen naar mappen met algemene documenten

5.1.2.7. Werkt samen met externen

5.1.2.7.1. Maar hebben geen toegang tot de SharePoint

5.1.2.8. Slaat soms documenten op in haar persoonlijke OneDrive als backup

5.1.3. Stijn Audooren

5.1.3.1. Werkplekdiensten

5.1.3.2. Uiteenlopende rol

5.1.3.3. Maakt geen gebruik van SharePoint

5.1.3.4. Plaatst heel veel documenten op bureaublad en pas finaal op SharePoint

5.1.3.4.1. Komt omdat men niet kan samenwerken in Excel

5.1.3.5. Sensibiliseren gebruik SharePoint & OneDrive

5.1.3.5.1. Zeker in combinatie met BitLocker

5.1.4. Lynne Put

5.1.4.1. Dossierbehandelaars Vlaams zorgkrediet

5.1.4.2. Monitoring Dossiers

5.1.4.2.1. Gebruikt zelf voornamelijk SharePoint (niet verkenner)

5.1.4.3. Weinig frustraties

5.1.4.4. Ook nieuw in de organisatie

5.1.4.4.1. Was zoeken hoe ze moest werken met SharePoint

5.1.4.4.2. Handig om eventueel opleiding te voorzien

5.2. Landingspagina

5.2.1. Lynne

5.2.1.1. Restaurant

5.2.1.2. Vlimpers

5.2.1.3. Wie is wie

5.2.1.4. Wekelijkse kost

5.2.1.5. Afdelingsdocumenten

5.2.2. Stijn

5.2.2.1. Niet

5.2.2.1.1. Gaat meestal via eigen favorieten of link naar de applicaties.

5.2.2.2. Frustrerend

5.2.2.2.1. Nieuws

5.2.2.2.2. Kenniscentrum

5.2.3. Evelyn

5.2.3.1. Toepassingen

5.2.3.1.1. Wie is Wie

5.2.3.1.2. Afdeling ESF

5.2.3.1.3. Vlimpers

5.2.3.1.4. Restaurant

5.2.4. Annicq

5.2.4.1. Toepassingen

5.2.4.1.1. Documenten VSI

5.2.4.1.2. GEbruikt de koepelsite als landingspagina i.p.v. SharePoint

5.2.5. Nieuws

5.2.5.1. Annicq mist het "oude" nieuws.

5.2.5.1.1. Minder belangrijk nieuws zoals geboortes, overlijden, ...

5.2.5.1.2. Maar leest het nieuws anders niet (wegens koepelsite)

5.2.5.2. Lynne leest enkel de titels (en meer als het interessant is)

5.2.5.3. Opletten met GPDR

5.2.5.3.1. Moet duidelijk zijn wat er wel of niet mag.

5.2.5.3.2. Vb verjaardagen ook (opt in vs opt out)

5.2.5.4. Niet duidelijk wat het verschil tussen het "witte" & "grijze" nieuws is

5.2.6. Verjaardagskalender

5.2.6.1. wordt door niemand gelezen van deze workshop

5.2.6.2. Wel handig om "andere" evenementen weer te geven.

5.3. VTO

5.3.1. Inspecteurs hebben de vraag of ze geen mail kunnen krijgen over nieuwe vormingen.

5.3.2. Krijgen mail, maar zijn soms te laat om zich in te schrijven wegens volzet

5.3.2.1. Oplossing: een wachtlijst?

5.3.3. Delen van inhoud

6. User Experience workshop 2

6.1. Patricia

6.1.1. ESF

6.1.2. Applicatiedeskundige

6.1.2.1. Vragen binnen van collega's die problemen hebben met SharePoint.

6.1.2.2. Dossiers

6.2. Brent

6.2.1. Dienstencheques

6.2.1.1. Ambassadeur SharePoint

6.2.1.2. Voornamelijk dossierwerking

6.3. Leen

6.3.1. vooral op de baan

6.3.2. Niet altijd op kantoor

6.3.3. Gebruikt vooral sharepoint voor verslagen, dossiers & beslissingen

6.3.3.1. Hebben vooral problemen met de "structuur" (documenten terugvinden)

6.3.3.2. Vooral "problemen" om uit de Office web app te geraken

6.4. Eduard

6.4.1. Vlaamse ondersteuningpremie

6.4.1.1. Moeite met de "structuur" -> niet altijd even duidelijk

6.5. veronique

6.5.1. Dossierbehandeling

6.5.2. Gebruikt dagelijks sharepoint

6.5.2.1. Zoeken naar informatie & terugvinden

6.5.2.2. BIj uploaden niet altijd duidelijk waar document terugkomt

6.5.2.3. Moet elke keer inloggen om op de weknow te geraken.

6.6. Metadata

6.6.1. Vb betaald eductief verlof

6.6.1.1. Moeilijkheid om documenten terug te vinden in de structuur van thema's en subthema's

6.6.1.2. Linken naar documenten die onder een thema staan is complex

6.6.1.2.1. Niet mogelijk in de huidige versie

6.7. Overstap netwerkschijven naar sharepoint

6.7.1. De scheiding tussen algemene dienst documenten & dossiers

6.7.2. Voordelen

6.7.2.1. Delen met externen

6.7.2.1.1. Brent gebruikt dit veel voor de dossiers

6.7.2.1.2. Vragen dit altijd aan Katrien

6.7.3. Nadelen

6.7.3.1. Structuur

6.7.3.2. Navigeren doorheen de structuur

6.7.3.2.1. Soms op de ladingspagina van een dienst een mix van documenten & linken naar andere documenten.

6.7.3.2.2. LIever werken met duidelijke blokken en kleuren om te navigeren.

6.7.4. Begeleiding

6.7.4.1. Vorige keer 1 sessie van 3u met zoveel inhoud

6.7.4.2. Mensen werden aan hun lot overgelaten

6.8. Landingspagina

6.8.1. Wel positieve opmerkingen over de landingspagina

6.8.2. Kalender

6.8.2.1. gemengde gevoelens

6.8.2.1.1. Sommige willen niet in de agenda staan

6.8.3. Sites die ik volg

6.8.3.1. Brent & veronique gebruiken dit wel veel

6.8.3.2. Staat eigenlijk teveel weg

6.8.3.3. Wordt nu gebruikt als favorieten

6.8.4. Restaurant

6.8.4.1. Waarom niet de gegevens standaard op de landingspagina plaatsen

6.8.5. Wie is wie

6.8.5.1. Geen gsm nummers?

6.8.6. Navigatie

6.8.6.1. Wel tevreden ervan

7. Samenvatting

7.1. Frustraties

7.1.1. Bij gebruik van metadata is het "onmogelijk" om documenten te drag & droppen

7.1.2. Metadata structuur die over gans WSE toegepast werd. Moeilijk om zich aan te passen

7.1.2.1. Thema & subthema

7.1.3. Zoekfunctie zoekte doorheen alle documenten van het departement

7.1.4. Terugkeren uit office webapps

7.1.5. Hebben vooral problemen met de "structuur" (documenten terugvinden)

7.1.6. Vooral "problemen" om uit de Office web app te geraken

7.1.7. Moeite met de "structuur" -> niet altijd even duidelijk

7.1.8. Moeilijkheid om documenten terug te vinden in de structuur van thema's en subthema's

7.1.9. Linken naar documenten die onder een thema staan is complex

7.1.9.1. Niet mogelijk in de huidige versie

7.1.10. Mensen werden aan hun lot overgelaten bij overstap van netwerkschijven

7.1.11. Zoeken vooral op kernwoorden.

7.1.12. Zoeken is complex

7.1.13. Binnen dienst nog niet de reflex om automatisch op te slaan op SharePoint

7.2. Noden

7.2.1. Nu wordt er een mail uitgestuurd naar iedereen vd afdeling met richtlijnen voor een nieuwe maatregel

7.2.1.1. Mogelijks wel interessant om zoiets op sharepoint te kunnen doen

7.2.1.1.1. Kan eventueel opgevangen worden in Teams gesprekken

7.2.1.1.2. Kan eventueel opgevangen worden in Teams gesprekken

7.2.2. Restaurant

7.2.2.1. Waarom niet de gegevens standaard op de landingspagina plaatsen?

7.3. Landingspagina

7.3.1. Meest gebruikte toepassingen

7.3.1.1. Afdelingsruimte

7.3.1.2. Restaurant

7.3.1.3. Facilitpunt

7.3.1.4. Wie is Wie

7.3.1.5. Vlimpers

7.3.1.6. Orafin

7.3.1.7. Postregistratie

7.3.1.7.1. Enkel secretariaten

7.3.2. Agenda

7.3.2.1. gemengde gevoelens

7.3.2.1.1. Sommige willen niet in de agenda staan

7.3.2.2. Veel te groot voor de beperkte informatie.

7.3.2.2.1. Aantal deelnemers zou er geen probleem mee hebben moest er dan meer events getoond worden op deze agenda

7.3.2.3. Idee om meer een departements kalender te voorzien met alle evenementen

7.3.3. Sites die ik volg

7.3.3.1. Brent & veronique gebruiken dit wel veel

7.3.3.2. Staat eigenlijk teveel weg

7.3.3.3. Wordt nu gebruikt als favorieten

7.3.3.4. Grotendeels onbekend voor het publiek omdat mensen nooit zo ver scrollen.

7.3.4. Navigatie

7.3.4.1. Gemengde gevoelens. Sommige vinden het duidelijk, sommige niet. Meeste kunnen wel vlot navigeren dus lichte voorkeur om deze te behouden.

7.3.5. Nieuws

7.3.5.1. Meeste lezen enkel de wekelijkse kost

7.3.5.2. NIeuws staat teveel naar rechts, waardoor mensen niet snel er naar kijken.

7.3.5.3. Onduidelijkheid verschil tussen "wit" nieuws & "grijs" nieuws

7.3.5.4. Wat saai omdat het enkel tekst is.

7.4. Structuur

7.4.1. de transisitie naar de blokken volgens dienst/afdeling is beter dan de "oude" groepsruimtes

7.5. Wie is wie

7.5.1. Geen gsm nummers?

7.5.2. Verschil tussen wie is wie op extranet?

7.5.3. Welke gegevens zitten waar?

7.5.3.1. Soms zit de data in de wie is wie, soms in een excel, soms in de sharepoint lijsten