Wetgeving met betrekking tot alcohol

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wetgeving met betrekking tot alcohol by Mind Map: Wetgeving met betrekking tot alcohol

1. Wettelijke verantwoordelijkheden van bedrijven

1.1. Wanneer iemand dronken is in jouw zaak mag je deze persoon geen alcohol meer verkopen en moet je er voor zorgen dat hij/zij veilig thuis komt.

1.2. Gelegenheden die drank schenken mogen dronken personen of personen onder invloed van andere drugs niet toelaten.

1.3. Leeftijdsgrenzen voor schenken: voor zowel zwak alcoholische dranken (tot 15%) als sterke drank (boven de 15%) vanaf 18 jaar. Bij twijfel dient de barvrijwilliger naar een legitimatiebewijs te vragen.

2. Relevante wetten in de horeca

2.1. Geen alcoholhoudende dranken verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.

2.2. Je mag het personeel onder de 18 geen alcohol schenken

2.3. Alle leidinggevende zijn minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag.

3. Licenties bedrijven

3.1. Terras vergunning

3.2. Drank- en horecavergunning

3.3. Je mag geen alcohol verkopen buiten het gebied waarvoor jij een vergunning hebt

4. Invloed alcohol op de gezondheid

4.1. Vermoeidheid, slecht slapen en maagpijn.

4.2. Heel het lijf krijgt er last van na langdurige overmatig drankverbruik

4.3. Te veel alcohol kan leiden tot bewusteloosheid en een ademhalings- en hartstilstand

4.4. De afbreek functie van de lever raakt verstoord door overmatig alcoholgebruik

5. Invloed alcohol op sociaal-culturele en morele kwesties

5.1. Als u alcohol blijft gebruiken om de verveling te verdrijven, zult u steeds minder mensen zien. U kunt hierdoor sociaal geïsoleerd raken

5.2. Men kan van alcohol van een grote zelfzekerheid tot agressiviteit vormen.

5.3. Je kunt door te veel alcohol belanden in een depressie.