Bestuur in Nederland 1.1 A

gyg

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bestuur in Nederland 1.1 A by Mind Map: Bestuur in Nederland 1.1 A

1. Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

1.1. Nederlanden ontstond in 1588

1.1.1. tijdens de Tachtigjarige Oorlog

1.1.1.1. in wat nu Nederland is

1.1.1.1.1. werd in de 17e eeuw rijk door te handelen met landen over de hele wereld

2. republiek

2.1. bestuursvorm

2.1.1. waarbij de macht niet erfelijk is,

3. Staten-Generaal

3.1. gezamenlijke vergadering

3.1.1. In de 17e eeuw

3.1.1.1. gezamenlijke bestuur van alle (zeven)

3.1.1.1.1. gewesten van de Republiek over het landsbelang

4. Staten

4.1. bestuur van een gewest

5. vriendjespolitiek

5.1. fenomeen dat vrienden of familieleden

5.1.1. worden voorgetrokken

5.1.2. door mensen met gezag

6. regenten

6.1. bestuurder van Nederlandse

6.1.1. meestal een rijke burger

6.1.2. stad in de 17e eeuw,

7. gewesten

7.1. voorloper van de provinci

7.1.1. in de 17e eeuw