Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OSALLISUUS by Mind Map: OSALLISUUS

1. syrjäytymisen ehkäiseminen

2. köyhyyden torjuminen

3. arvostus

4. tasavertaisuus, tasa-arvoisuus

5. luottamus

6. jokaisella on mahdollisuus terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin

7. demokratia

8. yhteiskunnan kehitykseen

9. riittävä toimeentulo ja hyvinvointi

10. toiminnallisuus

11. yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys

12. mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua omaa elämää koskeviin asioihin

13. sosiaalinen aktiivisuus

14. koulutus

15. työ ja ammatti

16. vastuullisuus

17. dialogi

18. vuorovaikutus

19. asiakaslähtöisuus

20. tuetaan asumista riittävillä palveluilla ja asumistuella

21. kehitetään kaikkien ikäryhmien osallistumismenetelmiä kansalaistoiminnassa ja palveluissa

22. sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä; monikulttuurisuuden huomioivat toimintamallit

23. lasten ja nuorten toimijuuden ja osallisuuden edistäminen

24. vahvistetaan omia voimavaroja

25. harrastustoiminta, vapaa-ajantoimintaan, kuten kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin

26. vertaistyö

27. perhe

28. turvallinen, esteetön ja osallisuutta edistävä elinympäristö

29. suvaitsevaisuus

30. kehittäminen

31. palvelu

32. valinta

33. laki