Scientology

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Scientology by Mind Map: Scientology

1. Det guddomelige

1.1. De tror på et eller andet med at menneskets kerne er en ånd, som er kaldet Thetan.

2. Ritualer

2.1. Engrammerne stammer både fra det nuværende og tidligere liv. Når engrammerne opløses, opnås tilstanden clear. Scientologer mener at kunne måle menneskers velvære og eventuelle clear-tilstand på en maskine - et såkaldt E-meter.

2.2. Auditering er scientologers metode i åndelig vejledning. Ved auditering forsøger man at opløse menneskets begrænsninger. De ting, der begrænser menneskets liv, kaldes engrammer og kan sammenlignes med ubehagelige oplevelser eller traumer, sorg, frygt og dårlige vaner.

3. Historie

3.1. Den første Scientology kirke grundlægges i Los Angeles i USA den 18. februar.

3.2. Scientology startede i 1950'erne.

3.3. Scientology blev grundlagt af L. Ron Hubbard, der også er science fiction forfatter.

3.4. I 1969 kom den første scientology-afdeling til Danmark.

3.5. Scientology startede ud som et psykologisk terapi-system kaldet Dianetik, som er det samme som auditering.

4. Udbredelse

4.1. Der er 500-700 kernemedlemmer i Danmark.

4.2. Der er omkring 8.000.000 scientologer i verden.

5. Fællesskab

5.1. Uddannelse er en vigtig del af deres religion.

5.2. Scientology handler meget om at finde sin egen vej.

6. Thetanen

6.1. Thetanen (ånden) bruger sit sind som et styresystem mellem sig selv og det fysiske univers. Sindet er ikke hjernen. Hjernen er en del af kroppen og er ikke selve intelligensen; den kan sammenlignes med et omstillingsbord. Hvis man påstod, at et firmas omstillingsbord var det firmas intelligens, ville det svare til, at man sagde, at hjernen var personens intelligens. Det er ganske enkelt ikke sandt. Hjernen er blot en kanal, der sendes meddelelser igennem, ligesom en telefonledning.

7. Konklusion

7.1. Scientology, er selvom det er baseret på læring, er det også stort på sind og ånd.