Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Køn by Mind Map: Køn

1. Kønnet som biologi

1.1. Neuropsykologi

1.1.1. Kvinder bruger begge hjerne halvdel = tidlig sprogudvikling

1.1.2. Piger der producerer meget testosteron-= drenget adfærd (CAH- kongenitial adrenal hyperplasi)

1.1.3. Drenge der har nedsat produktion af testosteron (IHH – mindre testikler - piget adfærd.

1.2. Evolutionspsykologi

2. Kønnet som kultur

2.1. Behaviorisme og social indllæringsteori

2.1.1. Udvikling af kønsspecifik adfærd ses som et resultat af straf og belønning

2.1.2. Social indlæringsteori - Imitere og observere voksnes kønsspecifikke adfærd

2.2. Kognitiv psykologi

2.2.1. Kønsskemaet bliver brugt til at kategorisere mennesker, ting, adfærd og aktiviteter med udgangspunkt i kønnet. + danner baggrund for barnets fortolkning af nye situationer.

2.3. Psykoanalyse

2.3.1. Den ødipale fase = 3 til 6 år. barnet bliver bevidst om forskellen på de to køn. Drengen opfatter til at begynde med faderen som en rival i forhold til moderen. identificerer sig til sidst med ham og med det maskuline og slipper sine feminine sider.

2.3.1.1. Pigen omvendtrivaliserer sig med sin mor, men identificerer sig til sidst med hende og slipper de maskuline sider. Konflikter i denne fase = problemer omkring kønsidentiteten.

2.4. Postmoderne psykologi

2.4.1. Kønsforskellen opfattes som socialt konstrueret - Forestillingen om to køn med forskellige egenskaber der er diametralt modsatte er menneske skabt

2.5. Socialpsykologi

2.5.1. Mennesker påvirkes af de grupper de indgår og identificerer sig med Opstår en os/dem-tænkning: handler om at være lig med sin egen selvopfattelse og forskellig fra andres. Mest maskuline dreng påvirker de andre drenge, mest feminine pige påvirker de andre piger. - Forstærker forskellen mellem de to køn - stereotype kønsroller

3. To køn og mange køn