Webbutvecklare

Webbutvecklare

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Webbutvecklare by Mind Map: Webbutvecklare

1. Frontend

1.1. HTML

1.1.1. Grundstruktur

1.1.1.1. DOCTYPE, HTML, HEAD, TITLE, META, BODY

1.1.2. HTML Kommentarer

1.1.3. Taggar/Element

1.1.3.1. Blockelement

1.1.3.1.1. H1-H6, P, HR, DIV, PRE

1.1.3.2. Inline-element

1.1.3.2.1. Textformatering

1.1.3.2.2. SPAN

1.1.3.3. Semantiska element

1.1.3.3.1. HEADER, NAV, MAIN, SECTION, ARTICLE, ASIDE, ADDRESS, FOOTER

1.1.4. Attribut

1.1.4.1. Globala attribut

1.1.4.1.1. LANG, TITLE, HIDDEN, ID

1.1.5. Länkar

1.1.5.1. Lokala/Interna länkar

1.1.5.2. Externa länkar

1.1.5.2.1. Target

1.1.5.3. Bokmärken

1.1.5.4. E-postlänkar

1.1.6. Listor

1.1.6.1. Punktlistor

1.1.6.2. Numrerade listor

1.1.7. Bilder

1.1.7.1. Bildlänkar

1.1.7.2. Bildformat

1.1.7.2.1. PNG

1.1.7.2.2. JPG

1.1.7.2.3. GIF

1.1.8. iframe

1.1.8.1. Google Maps

1.1.9. Ljud och Video

1.1.10. HTML Validering

1.1.10.1. The W3C Markup Validation Service

1.2. CSS

1.2.1. Externa CSS-filer

1.2.1.1. Link-taggen

1.2.2. Intern CSS

1.2.2.1. Style-taggen

1.2.3. Inline CSS

1.2.3.1. Attributet style

1.2.4. Textformatering

1.2.4.1. Google Fonts

1.2.4.2. Google Icons

1.2.5. Färger

1.2.5.1. RGB

1.2.5.2. HEX

1.2.6. Boxmodellen

1.2.6.1. Block, inline, inline-block

1.2.6.2. Margin, border, padding

1.2.7. Flexbox

1.2.7.1. Flexbox Froggy

1.2.8. Responsiva Webbplatser

1.2.8.1. Media Queries

1.2.8.2. Bootstrap CSS

1.2.8.2.1. Gridsystemet

1.2.8.2.2. Responsiva bilder

1.2.8.2.3. Färger

1.2.8.2.4. Knappar

1.2.8.2.5. Margin och Padding

1.2.8.2.6. Tabeller

1.2.8.2.7. Formulär

1.2.8.2.8. Bootswatch

1.3. JavaScript

1.3.1. Script-taggen

1.3.2. Externa JS-filer

1.3.3. Grundläggande syntax

1.3.3.1. Variabler och konstanter

1.3.3.2. Operatorer

1.3.3.3. Nyckelord

1.3.3.4. Kommentarer

1.3.4. Funktioner

1.3.4.1. Parametrar

1.3.4.2. Argument

1.3.4.3. Retur-satsen

1.3.5. Arrayer

1.3.6. Selektioner

1.3.6.1. if-else

1.3.7. Iterationer

1.3.7.1. For-satsen

1.3.7.2. While-satsen

1.3.8. Objekt

1.3.8.1. Egenskaper

1.3.8.2. Metoder

1.3.9. DOM

1.3.9.1. document

1.3.9.1.1. getElementById

1.3.9.2. element

1.3.9.2.1. innerHTML

1.3.9.3. window

1.3.9.3.1. alert

1.3.9.3.2. prompt

1.3.9.3.3. confirm

1.3.9.3.4. location.href

1.3.9.4. console

1.3.9.4.1. log

1.3.10. Events

1.3.10.1. HTML Events

1.3.10.2. DOM EventListener

1.3.11. jQuery

1.3.11.1. Bootstrap JS

1.3.11.1.1. Responsiv navigering

1.3.11.1.2. Alerts

1.3.11.1.3. Collapse

2. Backend

2.1. Webbserver

2.1.1. Apache

2.1.1.1. localhost

2.1.2. MAMP

2.1.2.1. Portar

2.1.2.2. Dokument Root

2.1.2.3. PHP.INI

2.1.2.3.1. display_errors

2.1.3. Webbhotell och Domännamn

2.1.3.1. FTP

2.1.3.2. cPanel

2.1.3.2.1. Filhanterare

2.1.3.2.2. Katalogsekretess

2.1.3.3. Namnserver DNS

2.2. PHP

2.2.1. Grundläggande syntax

2.2.2. Variabler och konstanter

2.2.3. Selektioner, If-else

2.2.4. Iterationer, for, while

2.2.5. funktioner

2.2.5.1. date

2.2.5.2. mail

2.2.5.2.1. HTML-Mail

2.2.6. Arrayer

2.2.6.1. Associativa

2.2.6.2. Indexerade

2.2.6.3. Multidimensionella

2.2.6.4. Arbeta med $_GET

2.2.7. Formulär

2.2.7.1. Arbeta med $_POST

2.2.8. Include och require

2.2.9. Sessions

2.2.9.1. Arbeta med $_SESSION

2.3. Databaser

2.3.1. MySQL/MariaDB

2.3.2. phpMyAdmin

2.3.2.1. Skapa databaser och tabeller

2.3.2.2. Exportera databaser

2.3.2.3. Importera databaser

2.3.3. SQL

2.3.3.1. SELECT

2.3.3.2. INSERT

2.3.3.3. UPDATE

2.3.3.4. DELETE

2.4. Databasdrivna webbplatser

2.4.1. Projekt 1: Telefonlista

2.4.2. Projekt 2: Kontaktformulär

2.4.3. Projekt 3: Filmdatabas

3. CMS

3.1. WordPress

3.1.1. Installation

3.1.1.1. Online via OneClick/cPanel

3.1.1.2. Lokalt via MAMP

3.1.2. Blogg

3.1.3. Sidor

3.1.4. Tillägg

3.1.4.1. Formulär

3.1.5. Templates

4. Projektarbete

4.1. Planering

4.1.1. Syfte och mål

4.1.2. Skiss och Struktur

4.1.3. Kravspecifikation

4.2. Utveckling

4.3. Handledning

4.4. Redovisning