Systematizácia učiva

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Systematizácia učiva by Mind Map: Systematizácia učiva

1. Nevyžiadané správy

1.1. SPAM

1.1.1. sú e-mailové správy, ktoré dostávame denne, aj keď si to neprajeme. Zbytočne nás obťažujú a okrádajú o čas, pretože ich musíme vytriediť a vymazať

1.2. HOAX

1.2.1. elektronicky šírená správa (najmä e-mailová), ktorá napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalším používateľom systému

2. Škodlivý softvér

2.1. Vírusy

2.1.1. Počítačový vírus v oblasti počítačovej bezpečnosti označuje program alebo kód, ktorý sa dokáže sám šíriť bez vedomia používateľa

2.2. Trójske kone

2.2.1. Trójskymi koňmi bývajú označované programy, ktoré okrem užitočnej funkcie obsahujú skrytú časť, ktorá sa dá aktivizovať po splnení určitej podmienky

2.3. Makrovírus

2.3.1. S ú to vlastne makrá, ktoré sú schopné kopírovať sa z jedného dokumentu do druhého

2.4. Červ

2.4.1. Takýto program neinfikuje spustiteľné súbory, ale rozširuje sa počítačovou sieťou. Červ nepotrebuje hostiteľa

3. Koncepcia počítačovej bezpečnosti

3.1. Prevencia

3.1.1. ochrana pred hrozbami

3.2. Detekcia

3.2.1. odhalenie neoprávnenej činnosti a slabého miesta v systéme

3.3. Náprava

3.3.1. odstránenie slabého miesta v systéme

4. Ochrana výpočtovej techniky a sietí

4.1. Fyzická úroveň

4.1.1. Prepäťová ochrana

4.1.2. UPS

4.1.3. Firewall

4.2. Softvérová úroveň

4.2.1. archivácia dát

4.2.1.1. pojednáva o spôsobe dlhodobého a bezpečného uloženia vytvorených záloh.

4.2.2. Zálohovanie

4.2.2.1. sa zaoberá problematikou zálohovania dát a vytváraní záloh

4.2.3. Používanie bezpečných hesiel

4.2.4. Antivírový-, antispyvérový systém

5. Elektronický podpis

5.1. Zásady

5.1.1. Zásada dôvernosti

5.1.2. Zásada zodpovednosti

5.1.3. Zásada integrity

6. Autorské právo

6.1. Open Source

6.2. GNU

6.3. Public Domain

6.4. Freeware

6.5. Shareware

6.6. Trial

6.7. Dem