UF1.NF3. Emmagatzematge de mercaderies

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UF1.NF3. Emmagatzematge de mercaderies by Mind Map: UF1.NF3. Emmagatzematge de mercaderies

1. CLASSIFICACIÓ

1.1. SEGONS ESTAT FÍSIC

1.1.1. SÒLIDS

1.1.2. LÍQUIDS

1.1.3. GASOSOS

1.2. SEGONS LES SEVES PROPIETATS

1.2.1. PERIBLES

1.2.1.1. CONGELATS

1.2.1.2. REFRIGERATS

1.2.1.3. FRESCOS

1.2.1.4. TEMPERATURA NORMAL

1.2.2. DURADORS

1.2.3. SEGONS GRAU PERILLOSITAT

1.2.3.1. 9 CLASSES

1.2.4. ALTRES

1.2.4.1. GRAU DE ROTACIÓ

1.2.4.1.1. ALTA

1.2.4.1.2. MITJANA

1.2.4.1.3. BAIXA

1.2.4.2. FUNCIÓ CICLE LOGÍSTIC

1.2.4.2.1. PRIMERES MATÈRIES

1.2.4.2.2. SEMIELABORATS

1.2.4.2.3. ACABATS

1.2.4.3. SEGONS MIDA / FORMA / DENSITAT

1.3. ABC o PARETO

1.3.1. A) 20% PRODUCTES / 80% VENDES -> ALTA ROTACIÓ

1.3.2. B) 30% PRODUCTES / 15% VENDES -> MITJANA ROTACIÓ

1.3.3. C) 50% PRODUCTES / 5% VENDES -> BAIXA ROTACIÓ

2. UNITAT DE CÀRREGA

2.1. QUALITATS

2.1.1. RESISTÈNCIA

2.1.2. ESTABILITAT

2.2. MÈTODES SUBJECCIÓ

2.2.1. FLEJADO

2.2.2. RETRACTILADO

2.3. CLASSIFICACIÓ

2.3.1. VOLUM O DIMENSIONS

2.3.1.1. PETITES

2.3.1.2. MITJANES

2.3.1.3. PALETITZADES

2.3.1.4. CÀRREGUES VOLUMINOSES

2.3.1.5. MOLT VOLUMINOSES

2.3.1.6. DIMENSIONS ESPECIALS

2.3.2. FORMA D'APIL·LAR

2.3.2.1. SENZILLES

2.3.2.2. APILABLES

2.3.3. FRAGILITAT

2.3.3.1. RESISTENTS

2.3.3.2. LLEUGERES

2.3.3.3. FRÀGILS

2.4. PALETS I CONTENIDORS

2.4.1. PALETS

2.4.2. ROLL PALET

2.4.3. PALET CONTENIDOR

2.4.4. CONTENIDORS

3. MÈTODES EMMAGATZEMATGE

3.1. SEGONS COL·LOCACIÓ

3.1.1. ORDENAT

3.1.2. DESORDENAT

3.1.3. EN BLOC

3.1.4. A GRANEL

3.2. EN FUNCIÓ DE L'ESPAI

3.2.1. SENSE PASSADISSOS

3.2.2. AMB PASSADISSOS

4. ESPAIS NECESSARIS

4.1. MAGATZEM AMB POSICIÓ FIXE. PF

4.2. MAGATZEM AMB POSICIÓ ALEATÒRIA. PA

5. SISTEMES EMMAGATZEMATGE

5.1. CONVENCIONAL

5.1.1. DE SAFATA

5.1.2. DE PALETITZACIÓ

5.2. COMPACTE

5.2.1. DRIVE-IN. LIFO

5.2.2. DRIVE-THROUGH. FIFO

5.3. DINÀMIC

5.3.1. PER GRAVETAT. FIFO

5.3.2. MOTORITZADES. LIFO

5.4. MÒBIL

5.4.1. MANUALS < 8.000kg

5.4.2. AUTOMÀTIQUES