Onderwijs in Vlaanderen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Onderwijs in Vlaanderen by Mind Map: Onderwijs in Vlaanderen

1. basisonderwijs

1.1. kleuter onderwijs

1.2. lager onderwijs

1.2.1. oudercomité

2. secundair onderwijs

2.1. BSO

2.2. KSO

2.3. TSO

2.4. ASO

2.5. ...

3. leerplicht

3.1. onderwijs op school

3.2. onderwijs thuis

3.3. leerplicht van 6 tot 18 jaar

4. M-decreet

5. buitengewoon onderwijs

5.1. BLO

5.2. BSO

5.3. bubao

6. Onderwijsnetten in Vlaanderen

6.1. Het officieel onderwijs

6.1.1. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!)

6.1.2. Het gemeentelijk onderwijs

6.1.3. Het provinciaal onderwijs

6.2. Het vrij onderwijs

6.2.1. Het confessioneel vrij onderwijs

6.2.2. Het niet-confessioneel vrij onderwijs

6.2.2.1. steinerscholen

6.2.2.2. freinetscholen

6.2.2.3. montessorionderwijs

6.2.2.4. ...

7. Vlaams minister van onderwijs

7.1. Hilde Crevits

8. scholengemeenschappen

9. extra zorgen

9.1. bednet

10. leerplannen

10.1. OVSG

10.2. GO!

10.3. ZILL (Zin in leren Zin in leven)

11. Zorg op school

11.1. klassenraad

11.2. CLB

11.3. Groene juf/zorg juf

11.4. Co-teaching

12. brede basiszorg

13. Onderwijsaanbod

13.1. rekenen

13.2. taal/spelling

13.3. sociale voordigheden

13.4. geloof/religie

13.4.1. christendom

13.4.2. islam

13.4.3. ...

13.5. muzische vaardigheden

13.6. lichamelijke opvoeding

13.7. ...

14. Wie vind je op een school?

14.1. directeur

14.2. juffen en meesters

14.2.1. zorgleerkracht

14.2.2. klasleerkracht

14.2.3. vakleerkracht

15. voor- en na schoolse opvang

16. verschillende visies

16.1. zorgvisie

16.2. bewegingsvisie

16.3. muzo-visie

16.4. ...

17. schooluren

18. rapport en oudercontact