Communicatieproffesional

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Communicatieproffesional by Mind Map: Communicatieproffesional

1. Onderzoeken

1.1. Marktanalyse

1.1.1. Intern en extern

1.1.2. SWOT

1.1.3. ABCDE

1.1.4. Micro, meso en macro

1.1.4.1. DESTEP

1.2. Doelgroep(en)

1.2.1. Primair

1.2.2. Secundair

1.2.3. Tertiair

1.3. Doelgroepsegmentatie

1.3.1. Behoeften

1.3.1.1. Consumer Insights

1.3.1.2. Co-creating

1.3.2. Demografisch

1.3.3. Psychografisch

2. Marketing

2.1. Buyer persona(s)

2.2. Buyer scenario(s)

2.3. Doelstellingen

2.3.1. SMART plan

2.4. Inspelen op behoeften doelgroep

2.5. Marketingcommunicatiebariére

3. Wat communiceren we naar Wie, Hoe doen we dat en Waarom?

3.1. Merkbelofte

3.1.1. Bewijsvoering

3.2. Positionering

3.3. Kanalen

3.3.1. Waar zit de doelgroep?

3.4. Doelstellingen

4. Beoordelen

4.1. Huidige situatie

4.2. Reeds ondernomen acties

4.3. Vragen opdrachtgever

4.3.1. Briefing

4.3.2. Debriefing

4.4. Waar ligt het probleem?

5. Product/dienst

5.1. SMART-plan

5.2. Creatieve concepten

5.3. Verbetering t.o.v. huidige situatie (op gebied van vraagstuk)