Hvordan påvirker udvinding af fossile brændstoffer atmosfæren?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvordan påvirker udvinding af fossile brændstoffer atmosfæren? by Mind Map: Hvordan påvirker udvinding af fossile brændstoffer atmosfæren?

1. Hvad er fossile brændstoffer?

1.1. Naturgas.

1.2. kul.

1.2.1. Forsøg: Påvisning af kul.

1.3. Olie.

1.4. Plante og dyrerester.

2. Hvad bruger man fossile brændstoffer til?

2.1. benzin.

2.2. Plastik

2.3. Elektricitet

3. Kulstofkredsløbet?

3.1. Respiration

3.2. Energi

4. Hvordan er fossile brændstoffer fremkommet?

4.1. Døde dyr

4.2. Plantedele

5. Hvordan udvinder man fossile brændstoffer?

5.1. CO2-vægten er ude af balance.

5.2. Forsøg , påvisning a CO2

6. Er fossile brændstoffer en vedvarende eller en lagerressource.

6.1. Vedvarende ressource .

6.1.1. Kan ikke opbruges.

6.2. Lagerressource.

6.2.1. Kan opbruges.

7. hvorfor skal danmark være uafhængige af fossile brændstoffer?

7.1. Lagerresource

8. Drivhusefekten

8.1. Opvarmning