Droombeeld IKC organisatie van 0-13 jaar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Droombeeld IKC organisatie van 0-13 jaar by Mind Map: Droombeeld IKC  organisatie van 0-13 jaar

1. Pedagogisch fundament

1.1. gedeelde opvoedwaarden

1.1.1. gesprek onderwijs, opvang en ouders over gedeelde waarden en normen.

1.1.2. alle medewerkers onderwijs en opvangen kennen de kernnormen en waarden

1.1.2.1. plezier

1.1.2.2. welbevinden

1.1.2.3. zelfvetrouwen

1.1.2.4. autonomie

1.1.2.5. rust en structuur

1.1.3. gedeelde visie op spelen, leren en ontwikkelen

1.1.4. concrete afspraken

1.1.4.1. stimuleren talenten

1.1.4.2. positief werken

1.1.4.3. creativiteit

1.1.4.4. burgerschap

1.1.5. leefwereld van kinderen verbinden

1.1.6. partnerschap ouders

1.1.6.1. ervaringskennis van ouders

1.1.6.2. ouders betrekken in plannen

1.2. positieve interactie

1.2.1. affectieve relatie met kinderen en hun ouders

1.2.2. creëren van veilige omgeving

1.2.3. interactie tussen kinderen en medewerkers aandacht voor: motoriek, creatief, cognitief, persoonlijk en sociale vaardigheden ontwikkelen

1.2.4. voorbeeldfunctie

1.2.5. zelfontdekken

1.3. uitdagende omgeving en stabiele groep

1.3.1. veilige en aantrekkelijke ruimtes die uitdagen tot ontdekken en experimenteren

1.3.2. rijke hoeveelheid materialen voor diverse ontwikkelgebieden

1.3.3. alle medewerkers kennen elkaar en de kinderen en ouders

1.3.4. omgevingsgericht op de wereld van vandaag en de toekomst: open ruimtes.

1.4. inhoudelijke kwaliteit: planmatig werken en evalueren

1.4.1. doelgerichte en planmatige activiteitenplan passend bij de visie

1.4.2. doorgaande lijn van 0-18 jaar

1.4.3. een doorgaande kindvolgsysteem voor gehele organisatie passend bij de visie

1.5. professionele kwaliteit

1.5.1. onderwijs, kinderopvang, zorg en partnerorganisaties werken samen

1.5.2. inzet expertise alle medewerkers

1.5.3. zorgstructuur is helder en duidelijk voor iedereen, korte lijntjes

1.5.4. coaching en feedback

1.5.5. eigenaarschap

2. visie op leren

2.1. kennis

2.1.1. methode als bron

2.1.2. doelgericht werken

2.1.2.1. doelen zichtbaar

2.1.3. werken vanuit leerlijnen

2.2. gepersonaliseerd leren

2.2.1. portfolio

2.2.2. kindgesprekken

2.2.3. eigenaarschap + zelfregulerend leren

2.2.4. eigen ontwikkeling volgen

2.3. onderwijs is boeiend en aansluiting belevingswereld van de kinderen

2.4. groepsdoorbrekend

2.4.1. expertise leerkrachten

2.5. eigentijdsonderwijs 21e eeuwse vaardigheden

2.6. uitdagende leeromgeving

2.7. leren doen we in dialoog

2.8. de 7 eigenschappen van covey

2.9. onderwijs vanuit onderzoek naar breinprincipes

2.10. oplossingsgericht

2.11. ritmisch rooster met afwisseling tussen werk, viering, gesprek, spelen, bewegen en leren

2.12. Op zoek naar vernieuwing.

2.12.1. Samen.

2.12.2. Out of the box.

2.12.3. ondernemen

2.13. Alles gericht op potentieel. Vergelijken met eigen ontwikkeling.

2.14. Niet alleen, mensen meenemen.

2.14.1. kind

2.14.2. ouders

3. organisatie

3.1. denken in mogelijkheden

3.2. stimuleren doen van onderzoek

3.3. reflectie op eigen handelen

3.4. AOS

3.5. professionalisering

3.5.1. vakliteratuur en onderzoek

3.6. taakbekwaamheid

3.7. scholing

3.8. bijhouden trends en ontwikkeling

3.9. samen voorbereiden, dagelijks bij elkaar

3.10. vertrouwen

3.10.1. open dialoog

3.11. ruimte aan eigen initiatief en ideeën en ontwikkeling

3.12. pilots/experimenteren

3.13. feedback geven en ontvangen

3.14. toekomstgerichte visie, kinderen leid je op voor een "nieuwe"wereld.

3.15. gedeelde verantwoordelijkheid

3.16. Onderzoeken!

3.16.1. eerst onderzoeken

3.16.2. literatuur

3.17. kinderraad

4. leiderschap

4.1. duidelijke visie + stip op de horizon

4.2. ontwikkelingsgericht

4.3. onderwijskundig

4.4. teamleren

4.4.1. inspireren

4.4.2. faciliteren

4.4.2.1. randvoorwaarden

4.4.3. motiveren

4.4.4. ruimte geven

4.4.5. dialoog

4.4.6. feedback

4.4.7. expertise en talenten

4.5. bewaken van processen PDCA

4.6. verbinding met team, ouders en omgeving

4.7. beleidsontwikkeling en strategie

4.8. ondernemerschap

4.8.1. burgerlijk ongehoorzaam zijn

4.9. reflecteren op eigen gedrag

5. kind centraal

5.1. Wat hebben de kinderen nodig?

5.2. Iedereen is welkom.

5.3. Ieder kind is uniek

5.3.1. Wat voeg jij toe als medewerker? Welke meerwaarde heb jij?

5.3.2. Lerende kind: opdoen van vaardigheden, beweging en dialoog.