Meldkamer 2.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Meldkamer 2.0 by Mind Map: Meldkamer 2.0

1. reeel beeld creeren

2. Quick wins

2.1. Tafel indeling

2.1.1. herindeling meldkamer

2.1.1.1. innovatie

2.1.1.2. werkproces onder de loep

2.1.1.2.1. uitgifte/aanname/buddy

2.1.1.2.2. meer tafels

2.1.1.3. onder architectuur

2.2. BLS

2.2.1. Logis

2.2.1.1. ketenpartners betrekken

2.2.1.1.1. boekingsmodule

2.2.1.2. uitbreiding BLS wagenpark 3 Noord

2.2.1.2.1. aparte locatie?

2.2.1.3. informatie voorziening rijdienst

2.2.1.4. doel performance 95% norm

2.2.1.4.1. controle data analyse

2.2.1.5. functiedifferentiatie

2.2.1.5.1. B+/medium care

2.2.1.6. uitbreiding Logis qua plan module

2.2.2. contra

2.2.2.1. ERF/edaz

2.2.2.1.1. hoe borg je de overdracht

2.2.2.2. in hoeverre zijn de systemen compatible

2.2.2.3. bekwaamheid personeel die wisselen BLS/ALS

2.3. Harmoniseren processen mka

2.3.1. TOM

2.3.2. 1 beleid RAV 3 Noord

2.4. Samenwerking RAV 3 Noord

2.4.1. Liasons

2.4.1.1. creëren proactieve veiligheidscultuur

2.4.1.1.1. zorg voor elkaar!

2.4.1.1.2. harmoniseren processen

2.4.1.1.3. BLS 17-08

2.4.1.2. geen "wij zij" gedachte

2.4.1.2.1. samenwerken

2.4.1.3. participeren in elkaars werkoverleg

2.4.1.3.1. uitleg elkaars werkwijze

2.4.1.3.2. overzicht data

2.4.1.3.3. intervisie bijeenkomsten

2.4.1.4. best practice 3 Noord

2.4.1.4.1. voorbeelden spoedtas

2.4.1.4.2. EDAZ

2.4.1.5. verschillen 3 Noord

2.4.1.5.1. bruggen

2.4.1.5.2. intepretatie A2 rit

2.4.1.5.3. verschillen in werkgroep in kaart brengen

2.4.2. operationeel overleg 3 Noord

2.4.2.1. afstemming werkprocessen

2.4.3. tactisch overleg 3 Noord

2.5. optimale inzet mensen en middelen

2.5.1. sturen op status 4 en 5

2.5.1.1. attitude

2.5.1.2. redenen waarom noodzaak

2.5.1.2.1. rechtstreeks

2.5.2. melding GMS 20 min

2.5.2.1. kleur en geluidsignaal

2.5.3. professionele verantwoording

2.5.3.1. mka/rijdienst

2.5.4. debriefen na de dienst

2.6. samenwerking ROAZ

2.6.1. beschikbaarheid

2.6.1.1. 2twenty4

2.6.1.1.1. app

2.6.1.1.2. initiatief bij ziekenhuizen

2.6.1.2. wie geeft opname stop af

2.6.2. onderscheid expertise ziekenhuizen

2.6.2.1. migratie patienten

2.6.2.1.1. meer capaciteit nodig

2.7. Ace meldkamer

2.7.1. inzetcriteria beter inregelen

3. Contra gedachten

3.1. Bij GGB/Opgeschaalde zorg zijn alle mogelijkheden spoed en planbare aangehaakt.

3.2. Let op verbindingen ALS /BLS

3.3. verbinding OOV-Zorg coördinatie centrum

3.4. ALS komt los van BLS

3.5. Nieuwe Software?

3.5.1. compatible met andere systemen?

3.6. Logis versus GMS

4. Mogelijkheden

4.1. Planbare vervoer los van spoedvervoer

4.1.1. Planbare vervoer uit Meldkamer?

4.2. Dagdagelijks en GGB gescheiden

4.3. Uniformiteit

4.3.1. 1 Meldkamer Noord Nederland

4.3.1.1. processen en afspraken

4.4. Samenwerking MkNN

4.5. Voor patient duidelijk welk loket

4.6. Verwarde personen/psychiatrie

4.6.1. verdere samenwerking GGZ

4.7. Samenwerking huisartsen

4.7.1. samenwerking huisartsendiensten

4.8. Zorgportaal

4.8.1. Roaz

4.8.1.1. Samenwerking

4.9. Zorg coördinatie centrum

4.9.1. Regie arts

4.9.2. Meer invloed huisartsendiensten

4.9.2.1. samenwerking

4.9.3. 1 ruimte

4.9.4. 1 loket voor de zorg

4.9.5. Eigen ICT/beheer

4.9.6. achterwacht

4.9.7. wensen en eisen samenwerkingspartners

4.9.8. aandacht voor vitaliteit

4.9.9. Medium care

4.9.9.1. BLS+

4.9.10. Gebouw naast MkNN

4.9.11. Telefonisch spreekuur

4.10. Meerdere loketten

4.11. automatisch statusplotting

4.12. Delen van meldingen NTS/ProQA

4.13. OOV Alert

4.14. commerciële activiteiten

4.15. functiedifferentiatie

4.15.1. Opleidingseisen

4.15.1.1. functieprofielen

4.15.1.2. taken bevoegdheden bekwaamheden

4.15.1.3. Organogram

4.16. Back office functie

4.16.1. protocol 33

4.17. Medium care

4.17.1. BLS+

4.18. Effectieve inzet middelen en materiaal

4.19. Stand alone/Logis

4.20. gevolgen voor bekwaamheid

4.20.1. functiedifferentiatie

5. Externe analyse

5.1. Wat gebeurt er op gebied van wetgeving

5.2. Welke kaders hebben we mee te maken

5.2.1. LMS

5.3. Vrije markt

5.3.1. Wat levert geld op

5.4. Inspelen op vergrijzing door.......

5.5. Verschuiving zorg van ziekenhuis richting huis

5.5.1. meer vraag naar ambulance capaciteit

5.5.1.1. BLS

5.6. zorgverzekeraars

5.6.1. overleg

5.6.1.1. welke informatie/data heb je dan nodig

5.6.1.1.1. rijtijden lopen op

5.6.1.1.2. hoe vaak opnamestop

5.6.1.1.3. info waar je kosten bespaart

5.6.1.1.4. opvolging EHGV?

5.6.1.1.5. feedback registratie

5.7. ROAZ

5.7.1. visie strategisch niveau

5.7.1.1. welke verbeteringen zijn er te behalen

5.7.1.1.1. ziekenhuizen sluiten

5.7.1.1.2. afstanden worden groter

5.8. gebiedsscan waar welke klachten

5.8.1. Best practise

5.8.2. preventie

5.9. doktersdiensten

5.9.1. harmoniseren ch

5.9.1.1. sturen op uitvraag SBAR

5.9.1.1.1. gebruikmaken mogelijkheden qua data

5.9.1.2. stages doktersdienst en vice versa

5.10. groei verwarde personen / GGZ

5.10.1. web van instanties

5.10.2. gaat ten koste van ALS capaciteit

5.10.2.1. CBL

5.10.2.2. psycholande

5.10.2.3. politie

6. Interne analyse

6.1. PRI

6.1.1. NEN 7510

6.2. op welke velden heeft het invloed

6.3. LMS

6.3.1. Invloed beheergroep

6.3.1.1. Risico?

6.3.1.1.1. nieuwe software

6.4. Wie zijn onze ketenpartners?

6.4.1. huisartsen

6.4.1.1. CHD

6.4.1.2. DWF

6.4.1.3. CDDG

6.4.2. Verloskundigen

6.4.3. ziekenhuizen

6.4.3.1. ROAZ

6.4.4. GGZ

6.4.5. Thuiszorgorganisaties 3 Noord

6.4.6. Tandartsen

6.5. Finance

7. SWOT

8. gedachten RAV 3 Noord

8.1. Er wordt steeds meer verwacht van AVP

8.2. verschuiving ha zorg naar ambulancezorg

8.2.1. samenwerken of zorg overnemen

8.2.2. PA en verpl. specialisten

8.2.2.1. inzetcriteria duidelijk

8.2.3. onjuist toegekende zorg vanuit huisarts

8.2.3.1. sociaal vervoer

8.2.3.1.1. 24/7

8.2.3.2. samenwerking

8.3. zorglandschap versus vervoerslandschap

8.4. inspelen op kennis en eisen van melders

8.4.1. veel differentiatie onduidelijkheid?

8.5. Waar liggen de verantwoordelijkheden

8.5.1. waar hebben we invloed

8.5.1.1. efficiënte inzet middelen

8.5.1.1.1. sturen op status 4 + 5

8.6. wie bepaalt de zorgvraag

8.6.1. zorgvrager

8.6.2. hulpverlener

8.7. visie strategisch niveau

8.8. efficiëntie triage systeem

8.8.1. 2 min norm

8.8.1.1. uniforme werkwijze

8.9. beschikbaarheidsprotocol ziekenhuizen

8.9.1. 2twenty4

8.9.1.1. app

8.10. prestaties inzichtelijk maken

8.10.1. Dashboard

8.10.1.1. management informatie genereren

8.11. ontwikkeling ADAZ

8.11.1. patientendossier ambulance

8.11.1.1. Nederland

8.12. technische mogelijkheden

9. zorglandschap van de toekomst

9.1. data

9.1.1. managementinformatie

9.2. innovatie tafels

9.3. body cams

9.4. technische mogelijkheden

9.5. E call

9.5.1. particuliere alarmcentrales

9.5.2. connectiviteit met meldkamer

9.6. Drones

9.7. zelf bestuurbare auto's/Uber

9.8. predictive survialance

9.8.1. dynamische spreiding

9.9. ADAZ spraakgestuurd

9.9.1. bijvoorbeeld automatisch bruggen etc op route alarmeren

9.10. internet of things