Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Elektriciteit by Mind Map: Elektriciteit

1. Hoofdstuk 1: Magnetisme

1.1. Begrippen

1.1.1. Magneten

1.1.1.1. Noordpool en zuidpool

1.1.1.2. Tegengestelde polen trekken aan en dezelfde polen stoten af

1.1.1.3. Natuurlijke magneten

1.1.1.3.1. hard

1.1.1.3.2. zacht

1.1.1.4. Elektromagneten

1.1.1.5. Soorten magneten

1.1.1.5.1. Ferromagnetische

1.1.2. Poolsterkte

1.1.2.1. Symbool: mm (poolsterkte)

1.1.2.2. Eenheid: Weber (Wb)

1.1.3. Veldsterkte

1.1.3.1. Formule: H= F/m

1.1.3.2. Eenheid: A/m

1.2. Elektromagnetisch veld rond rechte stroomvoerende geleider

1.2.1. Eerste regel van Maxwell

1.2.2. H=I / (2*pi*r)

1.3. Elektromagnetisch veld rond stroomvoerende winding

1.3.1. Tweede regel van Maxwell

1.3.2. H = I / (2 * r)

1.4. Elektromagnetisch veld rond stroomvoerende solenoïde

1.4.1. Regel van Maxwell

1.4.2. In een punt van de spoel

1.4.2.1. Ha = (H * I) / √d² + l²

1.4.3. Dikke spoel

1.4.3.1. Ha = (H * I) /d

1.4.4. Dunne spoel

1.4.4.1. Ha = (H * I) / l

2. Hoofdstuk 2: Invloed van materiaal

2.1. Wet van Coulomb

2.1.1. Kracht in het punt P

2.1.1.1. Eenheid: N

2.1.1.2. Formule: F= H1*m2=(m1*m2)/(4*pi*µ*r²)

2.2. Permeabiliteit

2.2.1. Eenheid: H/m

2.2.2. Formule: µ=µ0*µr

2.2.3. µ0= 4*10^-7*pi

2.3. Magneet vormen en veldlijnen

2.3.1. Magneetvormen

2.3.1.1. Naaldmagneten

2.3.1.2. Staafmagneten

2.3.1.3. Hoefmagneten

2.3.1.4. volle cilindermagneten

2.3.1.5. holle ringmagneten

2.3.2. Magnetische massa

2.3.2.1. Symbool: mm

2.3.2.2. Eenheid: weber(Wb)

2.3.2.3. Veldsterkte in het punt P

2.3.2.3.1. Door noordpool mm1: H1 = mm1/(4*pi*µ*r²)

2.3.2.3.2. Door noordpool mm2: H2 = mm2 / (4 * pi * μ * r²)

2.4. Magnetische veldsterkte

2.4.1. Formule: H= F/mm

2.5. Magnetische flux of inductie

2.5.1. Formule: h= phi/µ*A

2.6. Fuxdichtheid

2.6.1. Symbool: B

2.6.2. Eenheid: Wb/m²

2.6.3. Formule: B=µ*H

2.6.4. phi=µ*H*A