Affektive lidelser

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Affektive lidelser by Mind Map: Affektive lidelser

1. Behandling af mani

1.1. Psykiatrisk sygepleje til mennesker med mani: Søvn, ernæring og væske. Kontakt og kommunikation. Grænsesætning. Skærmning Aktiviteter (S. 512 - 514)

1.2. Nogle mennesker med mani har ikke en sufficient helbredsopfattelse, og mener derfor ikke de har behov for behandling. Hvis adfærden er farlig, voldsom eller selvdestruktiv, kan der blive tale om tvangsindlæggelse. Behandling af mani bliver primært medicinsk behandlet med antipsykotisk medicin. Ved forebyggende behandling ved bipolar lidelse benyttes også litium eller andre lægemidler, der stabiliserer stemningslejet(Følelses niveau og humør)

1.3. Hvis et menneske med mani er motorisk aktivt og ikke sover, og han ikke kan falde til ro, er der risiko for udvikling af akut delirium. I disse situationer kan akut behandling i form af ECT være livreddende.

2. Unipolare affektive lidelser

2.1. Symptomer

2.1.1. Udelukkende lidelse af depression.

2.1.2. De 3 kernesymptomer: Nedtrykthed, nedsat lyst eller interesse, nedsat energi og øget træthed.

2.1.3. De 7 ledsagesymptomer: Nedsat selvtillid eller selvfølelse, selvbebrejdelser eller skyldfølelse, tanker om død eller selvmord, tænke- og koncentrationsbesvær, psykomotorisk hæmning eller agitation(følelsesmæssig tilstand af ophidselse eller rastløshed), søvnforstyrrelser og appetit- eller vægtændring.

2.1.4. Andre symptomer: Angst, irritabilitet eller vrede, smerter og nedsat sexlyst.

2.2. Årsager

2.2.1. Biologiske faktorer

2.2.2. Psykologiske faktorer

2.3. Typer

2.3.1. Enkeltstående depression

2.3.2. Tilbagevendende depression

3. Bipolare affektive lidelser

3.1. Typer

3.1.1. Periodisk tilbagevendende depression og mani

3.1.2. Mani

3.1.3. Enkeltstående mani

3.1.4. Tilbagevendende mani

3.2. Symptomer

3.2.1. Karakteriseret ved perioder med mani og perioder med depression.

3.2.2. Maniske symptomer

3.2.2.1. Opstemthed, eller irritabelt stemningsleje i mindst en uge samt mindst 3 af følgende symptomer: Hyperaktivitet, tankeflugt, taletrang, øget selvfølelse, koncentrationsbesvær og usamlethed, nedsat søvnbehov, ukritisk, overmodig eller uansvarsfuld adfærd.

3.3. Årsager

3.3.1. Væsentlig arvelig faktor

3.3.2. Biologisk arvelighed

4. Vedvarende affektive tilstande

4.1. Symptomer

4.1.1. Konstante eller hyppigt tilbagevendende lette depressioner.

4.2. Årsager

4.2.1. Findes i samspil mellem biologiske og psykologiske faktorer.

4.3. Typer

4.3.1. Cyclotomi

4.3.2. Dystymi

5. Behandling af depression

5.1. Behandlingen er meget afhængig af sværhedsgraden. Lette depressioner kan behandles med støtte, råd, vejledning og evt. medicin, hvis der er tale om tilbagefald. Moderat/svære depressioner behandles ofte med en kombination af medicinsk behandling, psykologiske behandlingsmetoder og evt. ECT behandling.