Fizyczne źródła stresu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fizyczne źródła stresu by Mind Map: Fizyczne źródła stresu

1. Hipoksja

1.1. postać ostra

1.2. postać przewlekła

2. Dźwięk

2.1. wpływ hałasu na narząd słuchu

2.1.1. cechy i okoliczności

2.1.2. podwyższenie progu słyszenia

2.1.3. uszkodzenie struktur anatomicznych

2.2. pozasłuchowe działanie hałasu na organizm

2.3. metody pomiaru hałasu

2.4. techniczne środki ograniczania hałasu

3. Wibracje

3.1. rezonans

3.2. wpływ wibracji na organizm człowieka

3.3. choroba wibracyjna

3.3.1. zaburzenia w układzie kostno - stawowym

3.3.2. zaburzenia w układzie krążenia

3.3.3. zaburzenia w układzie nerwowym

3.4. zapobieganie i zwalczanie

4. Przyspieszenie

4.1. rodzaje przyspieszeń

4.1.1. liniowe

4.1.2. Coriolisa

4.1.3. dośrodkowe

4.1.4. kątowe

4.2. działanie przeciążeń

5. Promieniowanie

5.1. źródła pól elektromagnetycznych

5.2. oddziaływanie na ludzi

5.2.1. stymulacja tkanki mięśniowej

5.2.2. ogrzewanie tkanek

5.3. skutki działania promieniowania jonizującego na organizm człowieka

5.3.1. deterministyczne

5.3.2. stochastyczne

6. Stan nieważkości

6.1. choroba lokomocyjna

6.2. zmiany w dystrybucji płynów ustrojowcyh

6.3. ubytek masy kości

6.4. dezorientacja

7. Oświetlenie

7.1. podstawowe zasady oświetleniowe

7.1.1. fizjologiczne

7.1.2. estetyczne

7.1.3. ekonomiczne

7.2. korzyści wynikające z dobrego oświetlenia

7.3. rodzaje oświetlenia

8. Klimat

8.1. 3 etapy aklimatyzacji

8.2. choroba meteotropowa