Didactische werkvormen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Didactische werkvormen by Mind Map: Didactische werkvormen

1. Huiswerk

2. Aanbiedende werkvormen

2.1. Doceren

2.2. Demonstreren

2.2.1. Illustratie

2.2.2. Handeling

2.2.3. Proef

3. Gespreksvormen

3.1. Discussievormen

3.1.1. Sneeuwbalgroep

3.2. Onderwijsleergesprek

3.3. Leergesprek

3.4. Klasgesprek

4. Samenwerkingsvormen

4.1. Groepswerk

4.1.1. Parallel

4.1.2. Complementair

4.1.3. Gemengd

4.2. Gevalsmethode = casestudy

4.3. Placematmethode

4.4. OPM: samenwerkend leren

4.4.1. Directe interactie

4.4.2. Positieve wederzijdse afhankelijkheid

4.4.3. Individuele aanspreekbaarheid

4.4.4. Sociale vaardigheden

4.4.5. Evaluatie van het groepsproces

4.5. Rollenspel

5. Spelvormen

5.1. Simulatiespel

5.1.1. Leerspel

6. Individuele opdrachtvormen

6.1. Lestaak

6.2. BZL