Køn og kønsforskelle

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Køn og kønsforskelle by Mind Map: Køn og kønsforskelle

1. Evolutionspsykologi

1.1. Ser på kønnene i dag som resultat af de tidligere situationer gennem biologien og dens virkning i forhold til hvad hvert køn har haft evner til at bruger tid på (kvinder-børn og mænd-jagt).

1.2. Heraf kommer også seksuel selektion, der påvirker mænds konkurrencen overfor hinanden, fordi hunkønnet tidligere har set dette som positivt i forhold til at skulle vælge partner.

2. Neuropsykologi

2.1. Kigger på hvor mængden at hvilke hormoner i hvert køn, der udgives og virkningen af dette.

2.2. Testosteron kaldes det mandlige kønshormon, fordi der er mere af dette i mænd end i kvinder.

2.3. For at bekræfte denne hypotese har man kigget på den tydelige mandlige adfærd, der fremkommer hos piger, som har en sygdom, hvor der produceres mere testosteron

3. Behaviorisme

3.1. Behaviorismen kønsspecifikke roller dannes pga. forskelsbehandling, både gennem klassisk og operant betingning

3.2. Forældrene har en bestemt indvirkning på at få børnene til at opføre sig på en bestemt måde i forhold til deres køn.

3.3. Forældrene indlærer normerne igennem straf og belønning ved f.eks. at rose når pigerne leger med dukker, eller når drengene leger med biler

3.4. Børn ændrer deres adfærd alt efter hvem de identificerer sig med

3.5. Børn imiterer ikke bevidst folk af samme køn, men opbygger med tiden en viden om hvad der er typisk for deres køn.

4. Kognitiv psykologi

4.1. Inden for den kognitive psykologi finder man det synspunkt, at barnet erfarer kønsforskellen når de er omkring 2 år.

4.2. Børn opbygger et kønsskema, der indeholder viden omkring typisk træk ved kønnet med hensyn til tø, stemme, udseende og væremåde.

4.3. Skemaet danner baggrund for barnets fortolkning af nye situationer, hvilket får betydning for barnets valg af aktivteter og legekammerater.

4.4. I forhold til behaviorisme så må barnet ved den kognitive psykologi have en aktiv rolle i opbygningen af skemaer.

5. Eksistensiel psykologi

5.1. Den eksistensiel psykologi ser på køn som noget man bliver gennem samfundet, og ikke noget man er født som.

5.2. Grundtanken er at man selv skal vælge sit eget liv, men kvinder bliver ofte underminerede i det patriarkalske samfund.

5.3. Erkender at der en biologisk forskel, men mener at der er et forkert syn på hvad kvinder er i forhold til mænd.

5.4. Kvinder har tendens til at blive et produkt af omverdenens forventninger til hende og mindre et produkt af sig selv og sine valg.

6. Postmoderne psykologi

6.1. Inden for den postmoderne kønsforskning opfattes kønnet som social konstrueret

6.2. Det skabes igennem vores handlinger, igennem det vi gør, som kan være mere eller mindre præget af de traditionelle kønsnormer i samfundet.

6.3. Der er ikke kun to køn, men mange køn, eller mange forskellige måder at gøre eller performe køn på.

6.4. Følger man andet end den hetero seksuelle retning stemples man som afvigende fra de traditionelle opfattelser af de to køn

7. Socialpsykologi

7.1. Inden for den eksperimentelle socialpsykologi ses det at mennesker påvirkes af de grupper, de indgår i og identificerer sig med dem.

7.2. Der opstår en form for os/dem tænkning, hvor en del af sin selvopfattelse eller identitet handler om at være lig med sine egne og forskellige fra alle andre.

7.3. Her bliver drenge mere drengede og piger mere pigede, da de må leve op til gruppens forventninger og lægger afstand til andre grupper.

7.4. Der sker en polarisering hvor drengegruppen påvirkes af de mest maskuline drenge, og pigegruppen påvirkes af de mest feminine piger, hvilket forstærker forskellen mellem de to køn, og skaber stereotype kønsroller.