Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eduworld by Mind Map: Eduworld

1. gepersonaliseerd leren

1.1. passend onderwijs

1.2. eigen route

1.3. persoonlijke ontwikkeling

1.4. coach

1.5. projectgroepen/samen leren

2. ELOS-school

2.1. talenonderwijs

2.2. Cambridge, Goethe, Delf

2.3. buitenlandse reizen

2.4. partnerscholen

3. docenten

3.1. scholing

3.2. POP

3.3. kapitaal van de organisatie

3.4. eigen inbreng

3.5. coach

4. organisatie

4.1. management

4.1.1. RvT

4.1.2. bestuur

4.1.3. administratie

4.1.3.1. personeelszaken/HRM

4.1.3.2. financiën

4.2. facilitair

4.2.1. gebouw

4.2.1.1. lokalen

4.2.1.1.1. inrichting

4.2.1.2. onderhoud

4.3. ICT

4.3.1. helpdesk

4.4. afdelingen

4.4.1. HAVO

4.4.2. VWO

4.4.3. vakken

4.4.3.1. talen

4.4.3.2. bètavakken

4.4.3.3. zaakvakken

4.4.3.4. creatieve en expressievakken

5. ouders

5.1. inspraak

5.2. betrokkenheid

5.2.1. (G)MR

5.3. vrijwilligers

6. identiteit

6.1. christelijk

6.2. dagopening

6.3. talenten gebruiken

6.4. sfeer

6.5. veiligheid

6.6. vieringen

6.7. bijzonder onderwijs