Tosprogede elevers særlige udfordringer med faglig læsning og skrivning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tosprogede elevers særlige udfordringer med faglig læsning og skrivning by Mind Map: Tosprogede elevers særlige udfordringer med faglig læsning og skrivning

1. Brobygning mellem hverdagssprog og skolesprog

2. Hvad kendetegner faglig læsning og skrivning på andetsproget?

2.1. If. læseforskningen: særligt tre områder, der er relevante at fokusere på ift. faglig læsning + skrivning:

2.2. Ordforråd i relation til emnet

2.3. Forkundskaber om emnet, der læses/skrives om

2.4. Viden om genren, der læses/skrives i

3. Ordforrådsarbejde

3.1. Mange vanskelige ord og begreber i undervisningen

3.2. Eksempel fra artiklen: inden læsning af fagtekst: læreren har udvalgt fagord og færfaglige ord. Disse taler eleverne om i mindre grupper - negotiating for mening.

3.3. En undervisning der bygger bro mellem skolesprog og hverdagssproget: eleverne udvikler deres viden om fag og fagenes tekster ved at bevæge sig fra konkrete erfaringer og hverdagsrelateret sprog til et mere abstrakt og fagspecifikt sprog.

4. Forkundskaber om emnet der læses/skrives om

4.1. Forforståelse

4.2. Forudsigelser = teksten bliver gjort bekendt for eleven

4.3. Ivar Bråten: forkundskaber har størst betydning for, hvad læseren forstår og husker af det, han/hun læser.

4.4. Giver mulighed for at drage slutninger og fortolke information ud fra allerede tilegnet viden

4.5. Føraktiviteter

4.6. Eksempel fra artiklen: eleverne undersøger sammen hvad de ved om emnet inden de skal læse/skrive en tekst.

5. Viden om genren, der læses/skrives i

5.1. Bevidsthed om genren og forskelle herimellem

5.2. Hverdagssprog >< fagsprog

5.3. Situationsbevidsthed

5.4. Resurser af trække på = det mest hensigtsmæssige sprog i situationen

5.5. Eksplicit undervisning > får øje på sammenhæng mellem form og mening i faget