Samfundsfag 8. klasse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Samfundsfag 8. klasse by Mind Map: Samfundsfag 8. klasse

1. 19 Politik

1.1. demokrati

1.1.1. folketinget

1.1.1.1. den danske beslutningsproces

1.1.1.1.1. spillet om loven 2 sammenhængende lektioner + 1

1.1.2. 2 lektioner grundloven

1.1.2.1. magtens tredeling

1.1.2.2. det politiske system retsstat og rettigheder

1.2. partier og ideologier

1.2.1. 4 lektioner

1.3. 4 lektioner medier og politik

1.3.1. fake news

1.3.2. kildekritik

1.4. EU og danmark

1.4.1. den europæiske beslutningsproces

1.4.1.1. 2 lektioner lav model fra forslag til vedtagelse

1.5. International politik

1.5.1. FN's verdensmål

1.5.1.1. 4 lektioner projektarbejde med selvvalgt verdensmål

2. 16 Økonomi

2.1. 4 lekt Privatøkonomi og forbrugeradfærd

2.1.1. luksusfælden

2.1.2. budgetlægning

2.1.3. fiktion, livets ø'konomi, hushandel, lønforhandling,

2.2. velfærdstater

2.2.1. 4 lektioner universelle, liberale og forsikringsbaserede velfærdstater

2.3. samfundsøkonomiske sammenhænge

2.3.1. 8 lektioner økonomi for begyndere Clio

2.4. Markedsøkonomi og blandingsøkonomi

2.4.1. udbud og efterspørgsels mekanismer

2.5. økonomisk vækst og bæredygtighed

2.5.1. sammenhængen mellem de to overvej en mulig vekselvirkning med biologi

3. 7 samfundsfaglige metoder

3.1. undersøgelsesmetoder

3.1.1. informationssøgning

3.1.1.1. observationer

3.1.1.1.1. 2 lektioner komb. socialisering

3.1.1.2. interview

3.1.1.2.1. 2 lektionerdemokrati, interview en lokal influenser eller politikker

3.1.1.3. spørgeskema

3.1.1.3.1. 2 lektioner kæd denne sammen med økonomi

3.2. formidling

3.2.1. vi kan bevise hvad som helst

3.2.2. statistik

3.3. skriftssprog

3.3.1. 1 lektion læserbrev

4. 10 lekt socologi og kultur

4.1. socialisering

4.1.1. 4 lekt.hvordan påvirker fællesskab vores identitetsdannelse

4.1.2. 3hvad er identitet og hvem er vi

4.2. 1Kultur

4.3. social differentiering

4.3.1. 2under FNs verdensmål