Enevælden i Danmark

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Enevælden i Danmark by Mind Map: Enevælden i Danmark

1. Kongen

1.1. Det var ham der bestemte

1.2. I 1688 ejede kongen og godsejerne tilsammen næsten al jorden i Danmark.

1.3. Kongen planlægger et statskub.

1.4. Enevældens tid begynder og der er nu kun en konge med alt magt.

2. Bønderne

2.1. En bonde, der dyrker jorden, eller holder og avler dyr

2.2. Meget få bønder ejede deres egen jord.

2.3. nogle få hundrede godsejere ejede størstedelen af jorden i Danmark næsten alle bønder lejede jord hos dem og betalte med afgrøder og arbejde.

2.4. Fæstesystemet holdt folk på plads i samfundet og gav ikke mange muligheder for, at bønderne kunne ændre deres liv.

2.5. hvis fæstebonden ikke kunne betale sin afgift eller havde brudt nogle af godsejerens regler, risikerede han at få tæsk eller at ende i gabestokken

2.6. Bøndernes børn fik et rigtigt arbejde i en meget tidelig alder.

3. De gejstlige

3.1. Gejstlig kaldes overordnet set personer ansat til en decideret religiøs tjeneste i en kirke eller kirkelig institution, fx en præst, provst, biskop, munk, nonne eller lignende.

4. Adlen

4.1. Adelende er dem på den højeste samfundsklasse i et land, og de er meget rige.

4.2. Adlen giver op og kongens kupforsøg løkkes.

5. Borgerne

5.1. Det var bare dem der boede der/samfundet

5.2. Borgerne og Soldaterne vandt over svenskerne da de angreb København.