Ideale school

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ideale school by Mind Map: Ideale school

1. openbaar onderwijs

2. Voortgezet onderwijs

3. Havo/Vwo

4. https://www.lyceumkralingen.nl/wp-content/uploads/2014/07/cosmicus-organogram.jpg

5. Profielen: - Economie & maatschappij - Cultuur & maatschappij - Natuur & gezondheid - Natuur & techniek

5.1. E&M: - Nederlands - Engels - Frans/Duits - Maatschappijleer - Lichamelijke opvoeding - CKV Profieldeel: - Economie - Wiskunde A of B - Geschiedenis Vrije deel: - Informatica - Biologie - Kunst - Aardrijkskunde - M&O

5.2. C&M: - Nederlands - Engels - Frans/Duits - Maatschappijleer - Lichamelijke opvoeding - CKV Profieldeel: - Wiskunde C of A - Geschiedenis Vrije deel: - Informatica - Biologie - Kunst - Aardrijkskunde - M&O - Economie

5.3. N&G: - Nederlands - Engels - Frans/Duits - Maatschappijleer - Lichamelijke opvoeding - CKVProfieldeel: - Wiskunde A of B - Biologie - Scheikunde Vrije deel: - M&O - Informatica - Economie - Natuurkunde - Aardrijkskunde

5.4. N&T: - Nederlands - Engels - Frans/Duits - Maatschappijleer - Lichamelijke opvoeding - CKV Profieldeel: - Wiskunde B - Natuurkunde - Scheikunde Vrije deel: - M&O - Informatica - Economie - Aardrijkskunde - Biologie

5.5. Levensbeschouwing verplicht onderdeel bij elk profiel

6. Docenten: - Geen strafblad - Verklaring omtrent goed gedrag - Hoger onderwijs gevolgd, liefst universitair - Balans man en vrouw

7. Inrichting van de school: - Sortering op vakgroepen - max 3 verdiepingen, met lift - Lokalen met de max grote van dertig leerlingen - Effectief, maar sfeervol - Op elke verdieping een lounge plek - Mediatheek - Grote kantines - Stilteruimte