Skønlitteratur

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Skønlitteratur by Mind Map: Skønlitteratur

1. Skønlitteraturens tre hovedgenrer

1.1. epik

1.2. drama

1.3. Lyrik

2. Epik

2.1. fortællinger

2.2. romaner

2.3. betyder fortællende

2.4. i epik kan der være lyrik, samme omvendt

3. Drama

3.1. tv-serier

3.2. kort film

3.3. spille film

3.4. konflikter

3.4.1. konflikter har en hoved rolle i drama, det er det der driver historien

3.5. der er blevet lavet dramaer i 2.000 år nu

3.6. replikker

3.6.1. en drama er sat op på replikker

3.6.2. selv de små pauser kan have en stor betydning

3.6.3. replikker er ikke bare noget man siger det har alle en form for at få noget frem

3.6.3.1. højlydt

3.6.3.2. stille

3.6.3.3. meget omfangende

3.6.3.4. i tekster kan det kan det vises ved store bogstaver

3.7. Monolog

3.7.1. når en enkel person taler

3.7.2. monolog kommer man til at blive interesseret i hvem personen taler til

3.8. dialog

3.8.1. når 2 personer snakker sammen

3.8.2. dialog er en god måde at skabe spænding og undring

4. Lyrik

4.1. genertræk

4.1.1. musik

4.1.1.1. lyrik er græsk og betyder lyre som er et instrument

4.1.1.2. en tekst der på en måde synger til os

4.1.2. digte

4.1.2.1. enkel lyrik tekst

4.1.2.2. digte er lavet så de er nemme at relatere til

4.1.2.3. lavet så man får et billed i hoved så man skal tænke over teksten

4.1.2.4. det er kort og ordene er valg omhyggeligt

4.1.2.5. opdelt i strofer og vers

4.1.2.5.1. strofer er ligsom afsnit

4.1.2.5.2. vers er ligsom linjer

4.1.2.6. eks.

4.1.2.6.1. En sommerfugl på en klokkeblomst er et fnug – af en sky – som fik fri og dalede ned i det duggede gry …

4.2. salmer

4.3. folkevise

4.4. styret af stemning og følser