Publication Manual of The American Psychological Association, Sixth Edition, 2010

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Publication Manual of The American Psychological Association, Sixth Edition, 2010 by Mind Map: Publication Manual of The American Psychological Association, Sixth Edition, 2010

1. 01. Writing for the Behavioral and Social Sciences

1.1. primaire of originele publicaties

1.1.1. 1. artikelen die nog niet eerder gepubliceerd onderzoek verttegenwoordigen

1.1.2. 2. peer reviewed artikelen

1.1.3. 3. Archiveerbare artikelen

1.1.4. Type publicaties

1.1.4.1. Empirisch onderzoek

1.1.4.1.1. Origineel onderzoek

1.1.4.1.2. Indeling

1.1.4.2. Literatuuronderzoek

1.1.4.2.1. meta-analyses

1.1.4.2.2. 1. Omschrijf en verhelder het probleem

1.1.4.2.3. 2. Vat eerder onderzoek samen en breng de lezer op de hoogte van de status van het onderzoeksterrein

1.1.4.2.4. 3. Omschrijf relaties, tegenstellingen, gaten, onjuistheden, tegenstrijdigheden, etc.

1.1.4.2.5. 4. Doe een voorstel voor volgende stappen in het onderzoek

1.1.4.3. Theoretische artikelen

1.1.4.3.1. o.b.v. bestaand onderzoek theorieen of concepten aanscherpen en aanvullen

1.1.4.4. Methodologische artikelen

1.1.4.5. Case studies

1.1.4.5.1. beschrijven een probleem

1.1.4.5.2. geven mogelijke oplossingen aan

1.1.4.5.3. geven aanleiding voor nieuw onderzoek

1.2. plagiaat

1.2.1. plagiaat

1.2.1.1. onderzoekers mogen woorden en ideeen van anderen niet als hun eigen publiceren

1.2.1.2. "They give credit where credit is due"

1.2.2. zelf-plagiaat

1.2.2.1. onderzoekers presenteren NIET net geplubliceerd eigen werk als 'de' nieuwe kennis, standaard.

2. 02. Manuscript Structure and Content

2.1. 01. Titel

2.1.1. Een korte samenvatting van het onderwerp van het manuscript.

2.1.2. Identificeert ook de relatie tussen verschillende variabelen

2.2. 02. Auteur's naam en betrokkenheid

2.3. 03. Beschrijving auteur(s)

2.4. 04. Abstract

2.4.1. een korte samenvatting

2.4.2. bedoeld om lezers snel een indruk te geven van de inhoud van het artikel en te interesseren

2.4.3. wordt gebruikt in databases

2.4.4. kernwoorden

2.4.5. Een goed abstract is:

2.4.5.1. 1. Accuraat

2.4.5.2. 2. Beschrijvend, geen evaluatie

2.4.5.3. 3. Samenhangend en leesbaar

2.4.5.3.1. werkwoorden

2.4.5.3.2. actief taalgebruik

2.4.5.4. 4. Beknopt

2.4.5.4.1. gebruik alleen vier of vijf meest belangrijke concepten, bevindingen of gevolgen

2.4.5.4.2. gebruik signaalwoorden waarvan je denkt dat je publiek die gebruikt in zoekmachines

2.4.6. lengte varieert: 150 - 250 woorden

2.5. 05. Introductie

2.5.1. 1. Introduceer het probleem

2.5.1.1. Beschrijf het specifieke probleem

2.5.1.2. Beschrijf de onderzoeksstrategie

2.5.1.3. Vat eerder onderzoek/literatuur samen, alleen de relevante argumenten om lezers een duidelijk beeld gegeven wat er aan onderzoek gedaan is en waarom.

2.5.2. 2. Verken het belang van het probleem

2.5.2.1. waarom rechtvaardigt het nieuw onderzoek?

2.5.3. 3. Beschrijf relevante literatuur, eerder onderzoek

2.5.3.1. genoeg om een goed beeld te geven, geen complete geschiedenis

2.5.3.2. maak verbinding met vorig onderzoek naar het huidige onderzoek

2.5.4. 4. Beschrijf de hypothese

2.5.4.1. Wat is jouw benadering met het probleem

2.6. 06. Methodiek

2.6.1. Dit onderdeel moet in detail beschrijven hoe het onderzoek is uitgevoerd, inclusief de conceptuele en operabele definities van de variabelen die gebruikt zijn in het onderzoek.

2.6.2. 1. Identificeer subsecties

2.6.2.1. Met informatie die essentieel is om het onderzoek te begrijpen en te reproduceren.

2.6.3. 2. Kenmerken deelnemers/onderwerp

2.6.3.1. Beschrijf groepen zo specifiek mogelijk, met de nadruk op kenmerken die belangrijk zijn in het interpreteren van de resultaten

2.6.4. 3. Beschrijving welke data verzameld wordt

2.6.5. 4. Kenmerken van de data

2.6.5.1. Grootte (size)

2.6.5.2. Verschillende condities

2.6.6. 5. Wijze waarop de data verzameld is

2.6.7. 6. Onderzoeksontwerp

2.6.8. 7. Experimentele manipulaties of interventies

2.7. 07. Resultaten

2.7.1. Vat de verzamelde data en analyse daarop samen die relevant is voor de discourse. Genoeg om je conclusies te verklaren en te onderbouwen.

2.7.2. 1. Recruitment

2.7.3. 2. Statistiek en data-analyse

2.7.3.1. "The research scientist is always responsible for the accurate and responsible reporting of the results of researching studies"

2.7.4. 3. Aanvullende analyses

2.7.5. 4. Ontwikkelingen deelnemers

2.7.6. 5. Verantwoording interventies of manipulaties

2.7.7. 6. Baseline data

2.7.8. 7. Statistiek en data-analyse

2.7.9. 8. Beschrijving van evt. gebeurtenissen met consequenties

2.8. 08. Discussie

2.8.1. Bestuderen, interpreteren en kwalificeren van de resultaten en conclusies trekken.

2.8.2. Niet een herhaling of herformulatie van eerder gemaakte argumenten

2.8.3. Iedere bijdrage moet iets toevoegen aan jouw interpretatie en het begrip van de lezer

2.8.4. In de interpretatie van de resultaten:

2.8.4.1. bronnen die de validiteit van het onderzoek mogelijk bedreigen

2.8.4.2. de evt. afwijkingen in de gebruikte meetprocedures

2.8.4.3. het aantal testen, of overlap daartussen

2.8.4.4. de grootte of reikwijdte van het effect

2.8.4.5. andere beperkingen of zwaktes van het onderzoek

2.8.5. Eindig de discussie met een beargumenteerd commentaar op de relevantie van je bevindingen

2.9. 09. (Meerdere experimenten)

2.10. 10. (Meta-analyse)

2.11. 11. Referenties

2.12. 12. Voetnoten

2.12.1. content voetnoten

2.12.2. toestemming en copyright

2.13. 13. Appendices en bijlagen