Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CBRN by Mind Map: CBRN

1. Procedure

1.1. Inzetcitreria

1.1.1. Bepaald door wie?

1.1.1.1. Ovd-G

1.1.1.1.1. GaGS

1.1.1.2. MKA

1.1.1.2.1. Brandweer

1.1.1.2.2. Politie

1.1.1.2.3. derden

1.1.1.3. 1e ambu

1.1.1.4. Infectieziekten

1.1.2. Vanaf hoeveel slachtoffers of andere criteria

1.1.3. Andere regio's

1.1.4. Protocol!

1.2. alarmering

1.2.1. Telefoon of pieper,

1.2.2. Hoeveel mensen?

1.2.3. Opkomst plaats?

1.2.4. verdeling verpl en chauffeur

1.2.5. Vergoeding opkomst?

1.2.6. Intern crisisplan

1.3. Opkomst

1.3.1. 1 vast punt opkomst

1.3.2. Contact per app over opkomst

1.3.3. eerst vrije opkomst, daarna uit dienst

1.4. Inzetfase

1.4.1. Contact eerste bemanning / OvD-G en MKA over inzet

1.4.2. Zone indeling door wie en op welke manier/ lint/ dynamische zone

1.4.3. Hoe op te bouwen en om te kleden.

1.4.4. Taakkaarten

1.4.5. 2 personen in pak, 3e half aangekleed voor invallen en coördinatie

1.4.6. Welke handelingen wel en welke niet

1.4.7. Samenwerking en afspraken brandweer.

1.5. afbouwfase

1.5.1. wanneer afbouwen

1.5.2. Procedure bij besmetting of blootstelling

1.5.3. opnieuw inzet gereed maken

1.5.4. bedrijfsarts

1.5.5. Evaluatie en verslag legging

1.6. secundair vervoer ambulance

1.6.1. Protocollen en informatie t.b.v scholing ambulance

1.6.2. PBM in ambu

1.6.3. Afspraken ziekenhuis over opvang

1.7. aanvullen en onderhoud

1.7.1. Minimale voorraad

1.7.2. Aanvullen materiaal

1.7.3. reinigen voertuig en materiaal

1.7.4. Evaluatie ketenpartners en eigen mensen

2. OTO

2.1. Basistrainig

2.1.1. Vught

2.1.2. Ambulance academie

2.2. eigen organisatie

2.2.1. training collega, secundair vervoer.

2.3. training met ketenpartners

2.3.1. Brandweer

2.3.2. politie

2.3.3. GHOR

2.3.4. Defensie

2.4. trainen / werkbezoek

2.4.1. Urenco

2.4.2. Vivochem

2.5. Symposia

2.5.1. Fulda

2.6. specifiek

3. Samenwerking ketenpartners

3.1. Welke overlegmomenten zij er

3.2. Contactpersonen

3.2.1. Brandweer

3.2.2. Politie

3.2.3. Defensie

3.2.4. Ghor

3.2.4.1. GAGS

3.2.4.2. OvD-G

3.2.5. Ziekenhuizen

3.2.6. Andere RAV

3.3. Notulen

4. Materiaal

4.1. PBM

4.1.1. Voor en nadelen soort PBM

4.1.2. Advies GAGS/AGS Defensie

4.1.3. Wat hebben anderen gekozen

4.1.4. Kosten

4.1.4.1. aanschaf

4.1.4.2. onderhoud

4.1.4.3. vervanging

4.1.5. Ontkleedprocedure en en tijd

4.1.6. Voorraad PBM en hoe opgeslagen en controle

4.1.7. Wat te doen bij defect

4.1.8. PBM secundair vervoer

4.1.9. afval verwerking

4.2. Materiaal omkleden ter plaatse

4.3. Voertuig

4.3.1. Soort voertuig

4.3.2. Stalling

4.3.3. sleutel van voertuig en toegang

4.3.4. Plaats voor hoeveel mensen

4.3.5. Eisen voertuig.

4.3.6. communicatie

4.4. Voorraad

4.4.1. Waar kan dit staan

4.4.2. Hoeveel voorraad

4.4.3. Lijsten

4.4.4. Welke voorraad en kosten

4.5. Medische hulpmiddelen

4.5.1. Welke materiaal hebben we nodig

4.5.2. Koffers, displosables

4.5.3. Controlelijsten

4.6. Medicatie

4.6.1. Noodmedicatie welke.

4.6.2. Vrijstelling nodig MMA

4.6.3. protocollair vast legen

5. Pre-operationele informatie AHV