Klaizen en Cor

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Klaizen en Cor by Mind Map: Klaizen en Cor

1. Eigen netwerk:netwerkberaad met familie en vrienden, plan opstellen voor als ze thuiskomt door dochter Katrien

1.1. ondersteuning die er al is uitgewerkt in opdracht 10 kan geïntensiveerd worden, met betrokken familie, vrienden en buurt (zie uitwerking)

1.1.1. koken

1.1.2. wassen en schoonmaken

1.1.3. klussen in en om het huis

1.1.4. boodschappen doen

1.1.5. gezelschap houden

2. Cor

2.1. 1. tijdelijke opvang bij zus Elly of dochter Katrien

2.2. 2. verstrekking tijdelijke maatwerkvoorziening verblijven in een logeerkamer van verzorging tehuis tot dat Klazien weer voor haar man kan zorgen

3. klazien

3.1. transferverpleegkundige vegoed vanuit ZVW

3.1.1. wijkverpleegkundige vergoed vanuit ZVW

3.1.1.1. Fysiotherapie ook ZVW

3.1.1.1.1. aangevuld met de ondersteuning uit eigen netwerk

4. maatwerkvoorziening

5. Alg voorzieningen : aanpassingen woning voor klazien

5.1. medipoint of andere zorgwinkel

5.1.1. badkamer stang/douche stoel/ aangepast bed/rollator. afhankelijk van de kosten kunnen deze gekocht worden of gehuurd.