Problemformulering: Hvordan motiverer man folkeskoleeleverne til aktivt at deltage i feltarbejde ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Problemformulering: Hvordan motiverer man folkeskoleeleverne til aktivt at deltage i feltarbejde i emnet økosystemet i vand? by Mind Map: Problemformulering: Hvordan motiverer man folkeskoleeleverne til aktivt at deltage i feltarbejde i emnet økosystemet i vand?

1. Faglig læsning

1.1. Biologilærerens ansvar

1.1.1. Arnbak

1.1.2. Gibbons

1.2. God læseforståelse

1.3. Hvordan?

1.3.1. Zonen for nærmeste udvikling

1.3.2. Trekolonnemeter

2. Ekstrerne læringsmiljøer

2.1. Praktisk arbejde

2.1.1. Hvad lærer eleverne?

2.1.1.1. Viden og forståelse

2.1.1.2. Træne praktiske færdigheder

2.1.1.3. Forståelse af naturfaglige undersøgelsesmetoder

2.1.2. Forsøg: sparkeprøve

2.2. Vejle å

2.2.1. Genslyngning

2.2.1.1. Biodiversitet

2.2.1.2. Levesteder

2.2.2. Økosystemer

2.3. Det gode besøg

2.3.1. Lærerens rolle

2.3.1.1. Faciliter

2.3.2. Udfordringer

2.3.2.1. Tværfaglighed

2.4. Sikkerhed

3. Almendannelse

3.1. Sjøberg

3.1.1. 1. Økonomi argumentet

3.1.2. 2. Nytteargumentet

3.1.3. 4. Kulturargumentet

3.1.4. 3. Demokratiargumentet

4. Handlekompetence

4.1. Formålsparagraffen

4.2. Natursyn

4.3. Handling vs adfærd