Akut kritisk kirurgiske patient

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Akut kritisk kirurgiske patient by Mind Map: Akut kritisk kirurgiske patient

1. Sygepleje

1.1. ABCDE

1.2. ISBAR M SALSA

1.2.1. Identifikation

1.2.2. Situation

1.2.3. Baggrund

1.2.4. Analyse

1.2.5. Råd

1.2.6. Medicin

1.2.7. Sikkerhedsproblemer

1.2.8. Afventer

1.2.9. Ledsages af

1.2.10. Sagt

1.2.11. Ansvar

1.3. Closed Loop

1.4. Janice Morse - 8 handlemønstre

1.5. Oplevelse af at være akut kritisk syg

1.6. Dagbøger til intensiv

1.7. Patientsikkerhed (UTH)

1.8. Kari Martinsen

1.8.1. Det faglige skøn

1.9. Klinisk beslutningstagen (klinisk lederskab)

1.9.1. Chin og Kramer

1.10. Dokumentation

2. Sygdomslære

2.1. Traume

2.1.1. Bevægeapparatet

2.1.2. Indre organer

2.1.3. Hjerne og ryg

2.1.4. Dødstriade

2.1.4.1. Hypotermi

2.1.4.2. Acidose

2.1.4.3. Koagulapati

2.2. Shock

2.2.1. Sepsis

2.2.2. Anafylaktisk

2.2.3. Hypovolæmisk

2.2.4. Kardiogent?

3. Organisation og ledelse

3.1. Klinisk lederskab

3.2. Traume teams opbygning

3.3. Overgange mellem sektorer - SAMBO

3.4. Organisationskultur

3.5. Kvalitetesudvikling

3.5.1. Traumemanualen

3.5.2. Forskningmetodologi

3.5.2.1. Kvaliativ/Kvantitativ

3.5.3. PDS(C)A

3.6. Plejeformer

3.6.1. Tværfaglig

3.7. Ledelsesstil (autoritær)

3.8. Action cards

3.9. Autorisationsloven

4. Etik

4.1. Triagering - man vælger den med bedst mulighed for at overleve

4.2. Pårørende på traumestuen

5. Farmakologi

5.1. Tranfusionsmedicin

5.1.1. Erytrocytter

5.1.2. Plasma

5.1.3. Trombocytter

5.2. Præparater til blodet

5.2.1. Lægemidler med tromber

5.2.1.1. Antokoagulationtia

5.2.1.2. Trombocytfunktionshæmmende midler

5.2.1.3. Fibrinolytika

5.2.2. Lægemidler mod blødninger

5.2.2.1. Systemisk virkende antifibrinolytika

5.2.2.2. Lokalt virkende antifibrinolytika

5.2.2.3. Antihæmofilifaktorer

5.2.3. Lægemidler mod anæmi

5.2.3.1. Jern

5.2.3.2. B12- vitamin

5.2.3.3. Folinsyre

5.2.3.4. Erytropoietiske vækstfaktorer