Akut kritisk medicinsk patient

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Akut kritisk medicinsk patient by Mind Map: Akut kritisk medicinsk patient

1. Sygdomslære

1.1. KOL

1.1.1. Emfysem

1.1.2. Kronisk bronkitis

1.2. Cor pulmonale

1.3. AKS

1.3.1. UAP

1.3.2. STEMI

1.3.3. NON STEMI

1.4. Hjerteinsufficiens

1.5. Ko-/multimorbiditet

2. Sygepleje

2.1. ABCDE

2.2. NYHA - skala til hjerte insufficiens

2.3. KOL kuffert

2.4. Velfærdteknologi

2.5. TOBS - tidlig opsporing af begyndende sygdom

2.6. Borg-skala

3. Farmakologi

3.1. Hjerte-kredsløbsmedicin

3.1.1. Antihypertensiva

3.1.1.1. Diuretika

3.1.1.2. ACE-hæmmere

3.1.1.3. Angiotension II-antagonister

3.1.1.4. Betablokkere

3.1.1.5. Calciumantagonister

3.1.2. Lægemidler til behandling af angina pectoris

3.1.2.1. Nitratholdige lægemidler

3.1.2.2. Betablokkere

3.1.2.3. Calciumantagonister

3.1.3. Antiarytmika

3.1.3.1. Med risiko for proarytmi

3.1.3.2. Uden risiko for proarytmi

3.1.4. Diuretika

3.1.4.1. Thiazider og thiazidlignede

3.1.4.2. Loopdiuretika

3.1.4.3. Kaliumbesparende diuretika

3.1.4.4. Kombinationspræparater

3.1.4.5. Osmotisk diuretika

3.1.5. Hyperlipidæmi

3.1.5.1. Statiner

3.1.5.2. Fibrater

3.1.5.3. Nikotinsyrederivat

3.1.5.4. Anionbyttere

3.1.5.5. Kolesterolabsorptionshæmmere

3.1.6. Digoxin

3.2. Respirationspræparater

3.2.1. Lokalt virkende lægemidler ved lidelser i næsen

3.2.1.1. Adrenergika

3.2.1.2. Antiallergika

3.2.1.3. Antikolinergika

3.2.2. Lægemidler til behandling af obstruktive lungesygdomme

3.2.2.1. Beta2- agonister

3.2.2.2. Antikolinergika

3.2.2.3. Theophylliner og derivater

3.2.2.4. Leukotrienerreceptorantagonister

3.2.2.5. Glukokortikoider

3.2.2.6. Kombinationspræparater

3.2.2.7. Anti-IgE-antistoffer

4. Organisation og ledelse

4.1. Klinisk lederskab

4.2. Delegering

4.3. Plejeformer

4.4. Kvalitetesudvikling

4.4.1. Forskningmetodologi

4.4.1.1. Kvaliativ/Kvantitativ

4.4.2. PDSA

4.5. Organisationskultur

4.6. Overgange mellem sektorer - SAMBO

4.7. Telemedicin/KOL kuffert

4.8. Plejeforløbsplan

5. Etik

5.1. Sygeplejeetiskeretningslinjer

5.2. Trussel af livsværdier

6. Oplæg