speelplezier

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
speelplezier by Mind Map: speelplezier

1. Speelplezier is een methodiek die uitgaat van spelend leren dit doen ze om voor te doen, na te doen, en mee te doen

2. Actief leren Kinderen leren door te spelen met andere kinderen, volgens Piaget construeert en reconstrueert het kind door interactie met zijn omgeving de realiteit te nemen.

3. Ontwikkeling bevorderend begeleiden Vygosky zegt dat spel een zone is van naaste ontwikkeling creëert voor het kind. Volwassenen kunnen kinderen iets laten leren bij spel, zo ontwikkel je de ontwikkeling van spel bij kinderen. De kinderen worden daar goed in begeleid.

4. Ontwikkeling bevorderend begeleiden Vygosky zegt dat spel een zone is van naaste ontwikkeling creëert voor het kind. Volwassenen kunnen kinderen iets laten leren bij spel, zo ontwikkel je de ontwikkeling van spel bij kinderen. De kinderen worden daar goed in begeleid.

5. VVE Speelplezier Sociaal emotioneel bevorderen VVE Speelplezier houdt in dat ze sociaal emotioneel ontwikkeling willen bevorderen. Veel praten met de kinderen op laag niveau bijvoorbeeld als een kind iets wilt zeggen ga op je knieën en hou oogcontact heel belangrijk als je een gesprek wilt voeren met een kind!

6. Creatieve ontwikkeling bevorderen Het bevorderen van creatieve ontwikkeling is om met kind een spel mee te doen. Om mee te doen met het spel gaan kinderen langzamerhand een ander manier van spelen uitvoeren met hun eigen fantasieën

7. Motorische ontwikkeling bevorderen Om kinderen met tastbare materialen om te laten gaan bijvoorbeeld kind laten rollen, kind laten tijgeren. Om kind te laten zitten te laten staan en kind laten grijpen!

8. Spel als leidende activiteit Verbindt het kind met een rollenspel die ze na kunnen spelen, dat wordt meegenomen naar hun nieuwe positie en gedrag. Omdat rollenspel zo van belang is voor zowel de taalontwikkeling als de sociaal emotionele ontwikkeling wordt dat spel met de uitvoering van de dagelijkse speelplezier (speel-leerroutines gestructureerd gestimuleerd)

9. Taal word voornamelijk geleerd in contact met anderen de vormen daarvan zijn (voordoen en nadoen) kinderen onderling versterken hun eigen taal om met elkaar te kunnen communiceren.