MS Project Stappenplan

Stappenplan om een nieuw project op te voeren in Microsoft Project. Een stappenplan waar niets overgeslagen wordt.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MS Project Stappenplan by Mind Map: MS Project Stappenplan

1. stap 1

1.1. kies bestandsnaam

1.1.1. opslaan als

2. stap 2: Invullen

2.1. projecteigenschappen

2.2. projectgegevens

2.3. taken

2.3.1. subtaken

2.3.2. subsubtaken

2.3.3. blanco - zonder details

2.4. Wat heb ik moeten doen om dit te kunnen doen?

2.5. Standaard kalender opvoeren

3. stap 3: Taakdetails

3.1. groeperen

3.2. reorganiseren

3.3. categoriseren

3.4. hiërarchie toepassen

4. stap 4: Resources

4.1. Kalender per resource

4.2. resource details

4.3. resources toekennen

5. Stap 5: Planning

5.1. Voorlopige planning

5.2. inschatting

6. Stap 6: Finetuning

6.1. op detail inzoomen

6.2. effecten part-timers

7. Stap 7: Definitieve Planning

8. Stap 8: Basislijn opslaan

9. Stap 9: Project starten

9.1. voortgang bijhouden

9.2. bijstelling planning

9.3. aanpassen

9.4. eventuele spin-offs?

9.5. Rapportages

10. Stap 10: Eind Rapportage