Psykisk sundhed i billedkunstfaget

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Psykisk sundhed i billedkunstfaget by Mind Map: Psykisk sundhed i  billedkunstfaget

1. Dannelsesperspektiv

1.1. Social og demokratisk dannelse

1.2. Æstetisk dannelse

1.2.1. Fagformål: "som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse.."

1.3. Folkeskolens Formålsparagraf

1.3.1. Elevens alsidige udvikling

1.4. Klafki

1.4.1. Kategorial dannelse

1.5. Vejledning for faget billedkunst

2. Billedsamtalen

2.1. De 4 B'er

2.1.1. Helene Illeris

2.2. Kunstblik og antroblik

2.2.1. The good eye/The curious eye

2.3. Visuel kultur

2.3.1. Synsakten er aldrig neutral

2.4. Afkodnings- og betydningsdannelses kompetence

2.5. Billedsamtale vs. Billedanalyse

2.6. - Betydningsanalyse - Intuitiv - Biografisk - Komparativ - Nonverbale oplevelsesmetoder - Sociologisk - Polariserende - Formalistisk

3. Et undervisningsforløb på mellemtrinnet

3.1. Farvesymbolik

3.1.1. - Goethes farvelære - Lene Bjerregaard

3.1.2. Farvernes følelseshjul Hvor føler jeg?

3.2. En personlig genstand

3.2.1. Iagttagelsesskildring/ forestilingsskildring

3.3. Tableau vivant

3.3.1. Iagttagelsesskildring

3.4. Collage

3.4.1. Individuelle fremstillinger

3.5. Parafrase

3.5.1. Edvard Munch "Skriget"

3.6. Samfundsperspektiv - Face:IT

3.7. Nyt: Musik som æstetisk oplevelse

4. Æstetiske læreprocesser

4.1. "En æstetisk læreproces er en læringsmåde, hvorved man via æstetisk mediering omsætter sine indtryk af verden til æstetiske forumtryk for herigennem at kunne reflektere over og kommunikere om sig selv og verden"

4.2. Grundmodel for igangsættelse af æstetiske læreprocesser

4.3. De fem virsomhedsformer

4.4. Empirisk læring - oplevelsesmæssig

4.5. Æstetisk læring - håndværks- og udtryksmæssig

4.6. Diskursiv læring - analytisk og kommunikativ