Help studenten uit hun financiële problemen.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Help studenten uit hun financiële problemen. by Mind Map: Help studenten uit hun financiële problemen.

1. Opdrachtgever: De opdrachtgever voor dit onderzoek is de Hogeschool Utrecht. De Hogeschool Utrecht is een onderwijsinstelling die studenten voorzien van een breed segment van HBO-studies. De Hogeschool Utrecht is gevestigd door heel Utrecht heen en telt ongeveer 35.000 studenten.

2. Aanleiding: Studenten hebben vaak last van een tekort op hun rekening om de maand door te komen. Dit kan leiden tot onnodige stress dat het leerproces kan verstoren of zelfs kan resulteren in een burn-out.

3. Doelstelling: De studenten doelmatig helpen hun uitgavenpatroon in de gaten te houden, zodat ze de maand door kunnen komen met hun studiefinanciering/lening als hoofdinkomen.

4. Bron 1: Studenten.net

4.1. Beoordeling bron:Het is een betrouwbare bron omdat er wordt verwezen naar een bron die een officieel onderzoek heeft uitgevoerd. Er kan wel getwijfeld worden over de bron omdat het door studenten is gemaakt.

4.2. Relevante info: Deze bron geeft aan hoeveel geld een student minimaal nodig heeft. Dit sluit aan bij de informatiebehoefte omdat het een argument is dat een student veel kostenposten heeft en daarbij het gelijk moeilijk heeft.

4.3. Bronvermelding: Studenten.net. (2017). Welke geldzaken spelen een cruciale rol in het studentenleven? Opgeroepen op Mei 15, 2018, van Studenten.net: https://www.studenten.net/geld Van der Werf, M., Schonewille, G., & Stoof, R. (2017). Studentenonderzoek 2017. Nibud.

5. Bron 2: Universonline

5.1. Beoordeling bron:Het is een betrouwbaar artikel, het staat op de website van de Universiteit Tilburg. De auteur is een student in rechten. De organisatie is bekend en te contacten via telefoon en email.

5.2. Relevante info: Deze bron sluit aan bij ons onderzoek omdat hierin wordt beschreven dat jongeren moeite hebben met hun administratie en hoe dat komt.

5.3. Bronvermelding: Hendriks, J. (2018, April 26). Hoe groot zijn de financiële problemen onder studenten? Opgeroepen op Mei 5, 2018, van Universonline.nl: https://universonline.nl/2018/04/26/hoe-groot-zijn-de-financiele-problemen-onder-studenten

6. Bron 3: Driessen

6.1. Beoordeling bron: Het is betrouwbaar. Het is namelijk geschreven door een persoon die hier onderzoek naar heeft gedaan. Er is ook een mogelijkheid om contact met haar op te nemen.

6.2. Relevante info: Deze bron geeft informatie over hoe bepaalde studenten hun financiële situatie kunnen verbeteren zonder dat het hun in moeilijke situaties brengt. Het geeft dus een oplossing over hun mensen hun studie en werk kunnen combineren.

6.3. Bronvermelding: Adriaans, M. (2017, April 5). Werken én studeren, maar dan in balans. Opgeroepen op Mei 15, 2018, van Driessen.nl: https://www.driessen.nl/samenslim/werken-en-studeren-maar-dan-in-balans/

7. Bron 4: Utwente

7.1. Beoordeling bron: Dit artikel is betrouwbaar. Dit artikel is gemaakt door de Universiteit van Twente die zelf onderzoek hebben gedaan naar deze probleemstelling.

7.2. Relevante info: Dit artikel sluit niet echt aan bij de informatiebehoefte voor dit onderzoek. Dit onderzoek is vooral gericht op wanneer studenten wel bereid zijn om te lenen en er wordt gekeken naar welke invloed dit heeft gehad op andere landen.

7.3. Bronvermelding: Jongbloed, B., & Vossensteyn, H. (2018). Sociaal leenstelsel: sociaal of asociaal? Opgeroepen op Mei 15, 2018, van Utwente.nl: https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/7010158

8. Bron 5: NiBud

8.1. Beoordeling bron: Het is een onderzoek van het NiBud, een bekende organisatie die goed bereikbaar is via telefoon en email.

8.2. Relevante info: Het onderzoek kijkt naar het financieel gedrag onder studenten. Dat is relevant omdat wij kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen.

8.3. Bronvermelding: Schonewille, G., Van der Schors, A., & Kunkel, D. (2018). Financiële Administratie. Utrecht: Nibud.