IDENTITET

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IDENTITET by Mind Map: IDENTITET

1. Kenneth Gergen

1.1. Sociale arenaer

1.2. Identitetsforvirring

1.3. Budget

1.4. Assets

2. Anthony Giddens

2.1. Radikaliseret modernitet - ændringer i samfundet

2.2. Fire centrale tendenser i den nye modernitet

2.2.1. Adskillelse af tid og rum - den teknologiske udvikling har gjort at man kan kommunikere med alle uanset hvor de/man er henne. Der er ikke længere nogle steder der er utilgængelige

2.2.2. Udlejning af sociale funktioner - man skal ikke længere tage sig af hinanden som man skulle engang, fordi vi har velfærdsstaten. Den hjælp man får er langt mindre personlig og intim, så man mangler måske en form for nærhed

2.2.3. Afhængig af abstrakte systemer - vi er dybt afhængige af teknikker og systemer som vi ikke forstår noget af. Fx mobiltelefoner og fly

2.2.4. Øget refleksivitet - intet er længere givet på forhånd (vores tro, normer, værdier osv.) så derfor tænker vi selv meget. Vi forholder hele tiden vores omverden til os selv, og har altid fokus på os selv

3. Riesmann

3.1. Det traditionsstyrede menneske

3.1.1. Traditionelt samfund

3.1.2. Lokalsamfundet og slægten

3.1.3. Fællesskabsorienteret

3.1.4. Følelse ved afvigelse: skam (bringe skam over sig selv og fællesskabet)

3.2. Det indrestyrede menneske

3.2.1. Moderne samfund

3.2.2. Kernefamilien

3.2.3. Indrestyret. Normer og værdier

3.2.4. Følelse ved afvigelse: skyld og dårlig samvittighed

3.3. Det gruppestyrede menneske

3.3.1. Senmoderne samfund

3.3.1.1. Et refleksivt projekt

3.3.2. Familie, medier, institutioner og kammerater

3.3.3. Gruppestyret. Omgivelserne accept

3.3.4. Følelse ved afvigelse: Angst for ikke at blive accepteret

4. Bordieu

4.1. Budget

4.1.1. Materials

4.1.2. Personnel

4.1.3. Services

4.1.4. Duration

4.2. Deadline

4.3. Requirements

5. Thomas Ziehe

5.1. Kulturel frisættelse

5.2. Frihed >< Byrde

5.2.1. Vi har friheden til at vælge selv. Man er fri for at gå i forældrenes fodspor

5.2.2. Det er en byrde at der er så mange muligheder, og at man selv skal skabe sin identitet. Man forholder sig til det konstant

5.3. Psykisk arbejde at skabe sin identitet

6. Eriksson

7. Forøget individualisering

7.1. Øget rastløshed

7.2. Der er så mange valgmuligheder, så man prøver helet tiden noget nyt