Drosophila melanogaster

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Drosophila melanogaster by Mind Map: Drosophila melanogaster

1. Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Class: Insecta Order: Diptera Family: Drosophilidae Subgenus: Sophophora

2. Model organisme

2.1. Overeenkomsten met de mens

2.1.1. Fysiologische processen

2.1.2. 75% van ziekte gerelateerde genen

2.1.3. Complex organisme

2.2. Volledig gesequenced genoom

2.3. Lage kosten

2.3.1. Onderhoud

2.3.2. Voortplanting

2.3.3. Screening

2.4. Snelle levenscyclus

2.4.1. Makkelijk te bestuderen ontwikkeling

2.4.2. Bevordert snelheid onderzoek

3. Drug innovation

4. Optogenetica

4.1. In vivo

4.1.1. Niet mogelijk bij mensen

4.2. Ex vivo

4.3. De ontdekking van licht-afhankelijke eiwitten leidde tot het ontstaan van de optogenetica.

4.4. Zeer specifieke bestuderingsprocessen

4.4.1. Bij onderzoek naar o.a. ziektes als Parkinsons

4.5. Methode

4.5.1. 1. insertie van gen voor licht-afhankelijk eiwit

4.5.2. 2. Door transcriptie en translatie onstaan licht-afhankelijke eiwitten

4.5.3. 3. Actiepotentiaal

4.5.3.1. Activatie signaal cascade

4.5.3.1.1. Leidt tot handeling

4.5.4. 4. Activatie motorzenuw hersencellen

4.6. Genen voor lichtgevoelige ionpoorten zoals channelrhodopsin worden in genoom gebouwd zodat het in een specifiek gekozen groep neuronen terecht komt.

4.6.1. Bij activatie door licht gaan de poorten open, en ontstaan er een actiepotentiaal

5. Agressief gedrag

5.1. Staat onder invloed van amygdala

5.1.1. Mutaties in genen die van belang zijn voor de ontwikkeling van het brein zorgen vaak voor een verandering in agressie

5.2. Trappen, slaan met vleugels, botsingen met soortgenoten

6. Conflict

6.1. Stimuleert hormooncyclus

6.1.1. 1. Hormonen in het bijnierschors

6.1.2. 2. Secretie van stresshormonen (glucocorticoïden)

6.1.3. 3. Hypothalamic Attack Area wordt gestimuleerd