Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SOVA by Mind Map: SOVA

1. introductie

1.1. kennismaking

1.2. informatie uitwisseling

1.3. filmpjes

1.4. vaardigheden

1.4.1. een praatje maken

1.4.2. luisteren

1.4.3. opkomen voor je mening

1.4.4. kritiek geven

1.4.5. reageren op waardering

1.4.6. uiten van waardering

1.4.7. reageren op kwaadheid

1.4.8. uiten van kwaadheid

2. rollenspellen

2.1. imiterend rollenspel

2.1.1. vriendelijk, positief en aanmoedigend

2.1.2. vaardigheden uit een filmpje naspelen

2.1.3. nabespreking met de groep

2.2. anticiperend rollenspel

2.2.1. afgestemd op situatie van een deelnemer

2.2.2. aansluiten bij leerpunten van vaardigheden

2.2.3. situatie niet te belastend voor deelnemer

2.2.4. meestal toekomstige situatie

2.2.5. improvisatie

2.2.6. gebaseerd op realiteit

2.2.7. werkwijze: eerst wordt de situatie gespeeld zoals de deelnemer het heeft meegemaakt, vervolgens wordt er gespeeld volgens de leerpunten, daarna neemt de deelnemer zelf de rol over

2.3. reconstruerend rollenspel

2.3.1. teleurstellende ervaring uit verleden

2.3.2. zelfde werkwijze als anticiperend rollenspel

3. huiswerk

3.1. in verslag brengen

3.2. begeleider reageert met complimenten

3.3. faalervaringen worden nieuwe uitdagingen door middel van reconstruerend rollenspel

3.4. de vaardigheid kan in eigen situaties geoefend worden