PROJEKTOPGAVE - MODUL 4, GR. 6 Metoder til opgave løsning i den offentlige sektor. En projektrapp...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROJEKTOPGAVE - MODUL 4, GR. 6 Metoder til opgave løsning i den offentlige sektor. En projektrapport som har kvalitet i den offentlige sektor fra et brugerperspektiv som omdrejningspunkt. by Mind Map: PROJEKTOPGAVE - MODUL 4, GR. 6 Metoder til opgave løsning i den offentlige sektor. En projektrapport som har kvalitet i den offentlige sektor fra et brugerperspektiv som omdrejningspunkt.

1. Er plejen på pplejehjemmet i stand til at tage imod forskellige personer?

1.1. betydningen af det psykiske afbejdsmiljø

1.2. hvad er mest vitgig for en plejehjemsbeboer, psyke eller fysik kan man skille de to?

1.3. evt med nærmere kig på Lauras far, eller ligenende

2. Brugen af frivillige i det offentlige

2.1. Ufrivillige frivillige (ældreplejen- forældreråd

2.1.1. Pårørendes ufrivillige frivillighed

2.1.1.1. Frivillige

2.1.1.1.1. Dansk statesik om frivillige

2.1.1.1.2. Tendens til forandringer i danskernes friivllighed

2.1.1.1.3. frivilligpolitik

2.1.1.1.4. center for frivillig social arejde

2.1.1.1.5. frvillig politik i næstved kommune (link)

2.1.1.1.6. frivillig politik i andre kommuner hver kommune har en

2.1.1.2. Hvad gør en ældre uden pårørende?

2.2. Ukvalificeret frivliig hjælp. En gode eller en bet.

3. Mest for pengene NPM

3.1. Kan vi lave en analyse som finder frem til en mere organiske organisatorisk sagsbehandlingsmetode? Ved at kigge på et hvilken som helst administrativt område?

3.2. Kvalitet og kvantitet

3.3. Dehumanisering

3.3.1. Enten ældre, børne eller hospitals området.

3.3.2. Betydningen af medmenneskelighed, forståelse og acccept. At kunne give organiske rammer, som øger behovet for skøn.

3.4. NPM har lagt en overordnet ide-skabelon til at optimere skattekronernes nytte. Men der tabes kvalitet, medmenneskelighed og service. Der er manglende forståelse.

3.5. Er der for mange administrative ansatte?

4. Konflikten - OK18

4.1. En problemstillingen inden for dette område. evt. nemt at få interviews og finde materiale

4.2. Hvorfor er det så svært at nå til enighed? hvad er historien bag?

5. Ældreområdet - tør man blive gammel?

5.1. ansvaret for de ældre

5.1.1. Skiftende hjemmeplejere før at der spildes tid nåår der kommer en ny. Hvorfor så mange forskellie? Er det grundet manglende personale eller manglende organisering

5.1.1.1. Hvem har ansvaret?

5.1.1.2. Er der forskelligt i forskellige hjemmepleje?

5.1.1.3. Hvad er teorien bag arbejdsfordelingen?

5.1.1.4. Er der altdi mange vikarer? er jobbet uønsket?

5.1.1.5. Hovr længe har lederen siddet?

5.1.1.6. Hvad synes borgerne

5.1.1.7. Hvad synes personalet

5.1.1.8. organiseringen af hjemmeplejen

5.1.1.8.1. Tidlligere 3-4 kontaktpersoner hvad er bedst?

5.1.2. Værdighedspoliltik på ældreområdet (link)

5.1.3. Vi bliver selv en dag gamle, vores forældre før os. Måske er de der, måske har de været der kan vi hjælpe med at forme de fremtidige rammer.

6. Rekruttering i det offentlige

6.1. Speciale om ledelse

6.1.1. Hvad motiverer kandidater til at søge ind i det offentlige?

6.1.1.1. Hvordan fastholder man kritiske kompetencer?

6.1.1.1.1. Hvordan tiltrækker man kritiske kompetencer?

7. Vuggestuer - normering

7.1. Er vores børn i for få hænder?

7.2. Er vores børn bare parkeret? er der tid til omsorg og forståelse?

7.3. Hvilken effekt har institutionalisering på børn? er det muligt at se nu? Eller skal der gå 10 år mere?

7.4. Hvad er bedst vuggestuer -dagplejere- hjemmegående mødre?

7.5. Hvad er et barns behov?

8. Skolereformen og inklusion

8.1. Er der samme ressourcer til inklusionsbørn?

8.1.1. Bliver lærerne klædt ordenligt på til inklusion?

9. Tør man forelske sig i en udlænding?

9.1. Kan man få lov at leve sammen i danmark?

9.1.1. Hvorfor er det så svært?

9.1.1.1. Tidligere snyd? eller proforma ægteskaber

9.1.2. Hvorfor er der hele tiden stramninger på udlændinge politikken?

9.2. Hvilken betydning har det for par af forskellig nationaliteter?

10. Administrationsbacheloruddannelse - Fastholdelse af elever

10.1. Betydningen for uddannelsestedet at elever består

10.2. Betydning for elverne hvad uddannelsestedet præsentere

10.3. Hvorfor stopper folk igen? for store krav? for få?

10.4. Manglende beskrivelse af faktiske mål? eller for uoverskuelige og svævende beskrivelser

10.5. Forventningerne passer ikke ind i fakta. E-learning er ikke så fleksibel som antaget?

10.6. Der er ikke den hjælp som lovet (Ann)

10.7. Det er hovedsaglig et sted for at få SU? (tomas)

10.8. Det private passer ikke ind i studiet- alligevel

10.9. Er der forskel på uddannelsesstederne?

10.10. Hvad tiltrækker en lærer til uddannelsen?

11. Stadig stigende forskel mellem rig og fattig/klasseforskel i dk. Kan vi administrere os ud af det?

12. God forvaltningsskik

12.1. Hvad gør det offentlige for at praktisere GFS?

12.1.1. Norm eller regelsæt?

12.1.1.1. Forvaltning møder borger - adfærd?

13. Ældreområdet- tør man blive gammel?