MBD Lederskap 2018 tekster

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MBD Lederskap 2018 tekster by Mind Map: MBD Lederskap 2018 tekster

1. Plowman et al: Leadership in emergent self-organization

1.1. 1. Løsningen på udfordringen (faldnede antal kirkemedlemmer) opstår v. uformelle møder og som en afledt effekt af en anden handling (Morgenmad til de hjemløse) 2. Lederen tilskynder innovation. fremfor at innovere.

1.2. Løsninger på problemer faciliteres af lederen fremfor at defineres. Ansvar er ikke hierarkisk betonet

1.3. 1. Leaders disrupt existing patterns 2. Leaders encourage innovation 3. Leaders act as sensemakers

1.4. Spørgsmål vi skal klare ud?

2. Fletcher & Käufer: Shared leadership

2.1. Distribueret og gensidig afhængighed I stedet for individuel adfærd “Embedded” i social interaktion I stedet for individuel og generisk kompetence Leadership som læring I stedet for sikker viden

2.2. Argument

2.2.1. Det traditionelle fokus på det individuelle lederskab har ikke fokus på de enkelte ledelseshandlinger i praksis (gruppe)

2.3. Centrale begreber

2.3.1. forskellige dimensioner i shared leadership. De 3 paradokser

2.4. Hierarchical leaders are charged with creating less hierarchical organizations Shared leadership practices ”get disappeared” The skills it takes to get the job are different from the skills it takes to do the job

3. Uhl-Bien & Marion: Complexity leadership theory

3.1. Central pointe: Hvordan kan man skabe en situation som er motiverende – fokus væk fra opmærksomheden på lederen, men over på evne til at orkestrere.

3.1.1. Lederskab handler om at gøre så lidt som muligt

3.2. Argument: Det handler om at skabe interaktion mellem relationerne for at løse problemet. Lederens rolle er at skabe interaktion

3.2.1. Man kan ikke forudsige hvad der bliver produceret, men man ved hvad der bliver produceret noget

3.3. Centrale begreber

3.3.1. Informal organisation

3.3.2. adaptive leadership

3.3.3. complex adaptice systems (CAS)

3.3.4. Complexity Leadership Theory (CLT)

3.4. Spørgsmål vi skal klare ud?

3.4.1. Kan lederen selv være en del af interaktionen mellem relationer

4. Meindl, Ehrlich & Dukerich: The Romance of Leadership

4.1. Centrale pointer

4.1.1. effekten af individuelt lederskab er overvurderet

4.1.1.1. Ledelsen tildeles større vægt når der sker forandringer i en organisation - enten positivt eller negativt

4.1.1.1.1. Der er ikke nødvendigvis nogen kausalitet mellem ledelse og outcome

4.2. Argument

4.2.1. Der er ikke evidens for, at det er lederen som skaber effekt (Jobs)

4.2.1.1. Tendens til at undervurdere kontekst

4.3. Spørgsmål vi skal klare ud?

4.3.1. Empirisk udfordring: Har man efterprøvet tænkningen/eksperimentet andre steder

4.3.1.1. Yes!

4.3.2. Hvad siger kritikere, andre teoretikere til tænkningen?

4.3.2.1. Ikke så meget

4.4. Centrale begreber

4.4.1. heorisering, romantisering af leadership

5. Iszatt-White: Leadership as emotional labour

5.1. Central pointe: Ledelse er også følelsesmæssigt arbejde

5.2. Central pointe: Ledere skal blive skilled emotional managers

5.2.1. På bestemte tidspunkter skal ledere levere bestemte følelser - strategisk følelse. Men hvis det skal virke, så skal det være autentisk (Deep acting)

5.3. Centrale begreber: Valuing practices

5.3.1. Surface acting - Deep acting

5.3.2. emotionel intelligence

5.3.2.1. Lederen skal have et "rum" hvor han ikke skal forholde sig til emotionsl labour, for at kunne afreagere.

5.3.3. emotionel labour

5.3.4. Making staff feel valued

5.4. Spørgsmål vi skal klare ud?

5.4.1. Er deep acting = autentisk ?

6. DeRue & Ashford: Who will lead and who will follow?

6.1. Centrale pointer: Ledelse handler om identitet, proces og relationer

6.1.1. lederskab skal opfattes mere som en proces frem for en position

6.2. Argument: Lederskab skal støttes af et følgerskab ellers intet lederskab.

6.2.1. For at lederskab kan eksistere skal der både være nogle der kræver lederskab og nogle der giver lederskab - en identitetsproces, som løbende giver accept af leder-følgeskabs forholdet

6.3. Centrale begreber: Claim, Grant, Identitet, Følgerskab

6.3.1. Implicit leadership theories

6.4. Spørgsmål vi skal klare ud?

7. Grint: Problems, problems, problems

7.1. centrale pointer: Det er lederen der konstruerer problemer. Måden du definerer problemet på skabes af de værktøjer du har

7.1.1. Central pointe: Man skaber situationen ud fra ens ledelsespræference.

7.1.1.1. Paradox of leadership: I enhver organisation er der mange wicked problemer. Men hverken ledere eller medarbejderne bryder sig ikke om det, hvilket fører til en tendens til at lave problemet om til en krise, så man kan handle hurtigt og dermed omdanne det til et velkendt problem (tæmmet)

7.2. Argument: At konstruere problemer er en ledelsesopgaver og ledelse er en social konstruktion

7.3. Centrale begreber: Der er tre typer problemer: Kritisk, tamed, wicked.

7.4. Spørgsmål vi skal klare ud? Hvordan kan organisationer udvikle sig, hvis det er lederen der definerer problemet ud fra de værktøjer han/hun har? Kan organisationer udvikle sig uden wicked problemer? Hvilke organisationer kan håndtere at være i wicked problemstillinger?

7.5. hvordan løser man paradokset ?

8. Larsson & Lundholm: Leadership as work-embedded influence

8.1. Centrale pointer

8.1.1. Påvirkning og identitetsforhandling sker i og gennem sproget

8.1.1.1. Leadership er indbygget i hverdagsarbejdet

8.1.1.1.1. Ledelse er interpersonel indflydelse

8.2. Argument

8.2.1. ledelsesidentitet er ikke statisk - men skabes i kontekst

8.2.1.1. Ledelse kan ikke adskilles fra management

8.3. Centrale begreber

8.3.1. ledelsesidentitet skabes gennem sproglige handlinger

8.3.1.1. mikrodiskurs

8.3.1.1.1. Hverdagsinteraktion

8.4. Spørgsmål vi skal klare ud?

8.4.1. Hvem skal afgøre hvad der er ledelseshandlinger?

8.4.1.1. Kan man træde ud af lederrollen under at ens adfærd tolkes ind i en ledelseskontekst

8.4.1.1.1. nej

8.4.1.2. Følgeren

9. Heiftez, Grashow & Linsky: Adaptive leadership

9.1. Highlights

9.1.1. Alle kan udøve leadership.

9.1.1.1. Ledelse som praksis

9.1.2. Elefanter og balkon mobilize the system

9.2. Centrale begreber

9.2.1. observere, intervenere, fortolke, deploy your self - turn up the heat

9.2.2. Observere, fortolke, intervenere, diagnosticere, adaptivt problem, dancing on the edge of authority, orkestrere konflikter, turn up the heat, balkonen og dansegulvet, disequilibrium,

9.2.3. dancing on the edge

9.3. Spørgsmål vi skal klare ud?

9.3.1. Kan metoderne bruges uden at det er lederen, der er i spil?