Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De 9 perspektiver by Mind Map: De 9 perspektiver

1. Ressourcebevidst - Bente

1.1. 1) hvis en børnehave skal på tur og de ikke er nok pædagoger til alle børnene. Må de blive hjemme, eller skaffe mere personale

1.2. 2) hvis et barn har et særligt behov, som ikke kan dækkes af det faste personale, må der hentes hjælp udefra med de relevante kompetencer

2. Etik - Camilla

2.1. 1) hvis barnet har tisset i bukserne, så er det etisk korrekt at tage sig af barnet

2.2. 2) hvis barnet kommer og fortæller dig nogle ting om hjemmet, så er det etisk korrekt at reagere og handle

3. Overskud - Danny

3.1. 1) at forsøge at løse en opgave i en institution som virker svær, kan blive nemmere ved at fokusere på de positive ting, og derved skabe overskud til at håndtere de svære situationer

4. Omsorgsfuld - Eva

4.1. 1) hvis et barn har været i en konflikt og opsøger en pædagog, er det vigtigt at kunne tilbyde barnet omsorg

4.2. 2) ved at have en positiv relation til et barn, er der større muligheder for positive udfald af eksempelvis konflikter

5. Forstående - Frederik

5.1. 1) hvis forældrene bliver opmærksomme på et problem i hjemmet, og indgår i dialog med det faglige personale, om også at være obs på det i institutionen. Så de kan arbejde med problemet i begge de sociale arenaer

5.2. 2) hvis et barn fx starter i børnehaven, så er det vigtigt at barnet møder forståelse fra pædagogens side af

6. Inkluderende - Gitte

6.1. 1) hvis et barn har svært ved at deltage til samling, er det vigtigt at sætte sig ind i præcis hvorfor barnet har besvær med det, hvis man så kan få dækket det behov barnet har, har man større chancer for at kunne inkludere det barn i fællesskabet

7. Autoritær - Helle

7.1. 1) hvis man fra starten udviser autoritet overfor de regler og rammer der er sat i institutionen, oplever man nok mere sjældent kontroverser og konflikter over de satte rammer

8. Mægleren - Iben

8.1. 1) i en konflikt mellem en gruppe børn, skal man ikke bare lytte til det første barn der kommer til en som voksen, men høre alle børnenes sider af historien, for at kunne vurdere og agere mest fair og etisk. Men også for at kunne skabe det mest konstruktive kompromis. Så alle børnene kan fortsætte deres leg sammen, men også så de alle føler sig hørt og forstået