statistiske diskriptorer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
statistiske diskriptorer by Mind Map: statistiske diskriptorer

1. variationbredden dækker i et boksblot fra den mindste til den største værdi

2. medianen er i midten

3. nedre kvartil et til venstre

4. øvre kvartil er til højre

5. et kvartil er 25% af noget

6. i et boksblot kan man ikke finde antal værdier og middeltal

7. boksplot