IKC De Poolster

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKC De Poolster by Mind Map: IKC De Poolster

1. Proces (organisatorische aspecten)

1.1. Projectambities

1.1.1. PvE Gebouwprestaties

1.1.1.1. Sturing op inspanning of sturing op resultaat

1.2. Procesinrichting

1.2.1. Tijdspad & besluitvorming

1.2.1.1. Snel of Zorgvuldig

1.3. Opdrachtgeverschap

1.3.1. Rol en regie

1.3.2. Partners

1.4. Vastgoedstrategie

1.4.1. Eigendom & beleidsdoelen

1.4.1.1. Kopen of huren

1.5. Contractvormen

1.5.1. Afspraken en Overeenkomsten

1.5.1.1. Zelfdoen of uitbesteden

1.6. Architectenselectie

1.6.1. Selecteren en Gunnen

1.6.1.1. Goedkoop of kwalitatief inkopen

1.7. Projectomgeving

1.7.1. trends ontwikkelingen

1.7.1.1. focus op heden of verleden

2. Beleving

2.1. Uitstraling

2.1.1. Identiteit Herkenbaarheid

2.1.1.1. Opvallend of terughoudendheid

2.2. entree

2.2.1. aankomst orientatie

2.2.1.1. centraal of decentraal

2.3. Zichtlijnen

2.3.1. Overzicht en Veilgheid

2.4. Kleur

2.4.1. materialen en kleurgebruik

2.4.1.1. Prikkelarm of prikkelrijk

2.5. Trappen

2.5.1. Niveaus en verbinding

2.5.1.1. Stijgpunt of Gebruiksruimte

2.5.1.1.1. Open of gesloten van karakter

2.6. Routing

2.6.1. Gangen en logistiek

2.6.1.1. Gangenschool of werken in Clusters

2.7. Schaal

2.7.1. Inrichting of maatvoering

2.7.1.1. Indrukwekkend of Beschermend

3. Gebruik

3.1. Kerncijfers

3.1.1. Feiten en kerngetallen

3.1.1.1. Proactief of reactief

3.2. Ligging

3.2.1. Situering en Bereikbaarheid

3.2.1.1. Ontsluiting of bezonning doorslaggevend

3.3. Verkeersveiligheid

3.3.1. Halen en brengen

3.3.1.1. Met de fiets of met de auto

3.4. Buitenspelen

3.4.1. Spelen en buitenlucht

3.4.1.1. Restruimte of speelruimte

3.5. Openbaarheid

3.5.1. Schoolplein na schooltijd

3.5.1.1. Openbaar of asluitbaar plein

3.6. Toegankelijkheid

3.6.1. Gebouwindeling en doorstroming

3.6.1.1. Openbaar of opdeelbaar

3.7. Multifunctionaliteit

3.7.1. Dubbel slim ruimtegebruik

3.7.1.1. Eigen ruimte of samen delen of multifunctionaliteit

3.8. Leren

3.8.1. Onderwijsvisie en werkvormen

3.8.1.1. Traditioneel of vernieuwend

4. Gebruik

4.1. Opvang

4.1.1. Dagindeling of zorg

4.1.1.1. Schooldag en dagarrangement

4.2. Sport

4.2.1. Beweging en gymfaciliteit

4.2.1.1. Sport of spel in of buitenschool

4.3. Cultuur

4.3.1. Voorzieningen

4.3.1.1. School- of buurtfunctie

4.4. Overlijven

4.4.1. Voeding en lunchfaciliteiten

4.4.1.1. Broodtrommel of lunchvoorzieningen

4.5. Werken

4.5.1. Personeel en organisatie

4.5.1.1. het nieuwe werken of een vaste stek

4.6. Overige

4.6.1. Bergruimte, garderobe en toiletten

4.6.1.1. Centraal of decentraal

5. Techniek

5.1. Daglicht en uitzicht

5.1.1. Weren of profiteren

5.2. Kunstlicht

5.2.1. Gezond kunstlicht

5.2.1.1. activerend of energiebesparend

5.3. Luchtverversing

5.3.1. Voldoende Frisse lucht

5.4. Luchtkwaliteit

5.4.1. Schone lucht

5.4.1.1. Oplveresultaat of termijnonderhoud

5.5. ruimteakoestiek

5.5.1. Spraakverstaanbaarheid en nagalm

5.5.1.1. Akoestisch comfort of wettelijkmininmum

5.6. Geluidsniveau

5.6.1. Lawaai en geluidshinder

5.6.1.1. Open of gesloten ruimte

5.7. Wintertemperatuur

5.7.1. Slim verwarmen

5.7.1.1. warmte lust of last ?

5.8. Zomertemperatuur

5.8.1. Slimme zonregulering

5.8.1.1. Zonwering of zonregulering

5.9. Groenkwalitiet

5.9.1. (binnengroen )activeert

5.9.1.1. Versiering of deel van het ontwerp

5.9.2. Nieuw onderwerp

5.10. energieprestaties

5.10.1. School als schoolvoorbeeld

5.10.1.1. Sturing op energieverbruik

5.11. Flexibiliteit

5.11.1. Bouwkundige aanpasbaarheid

5.11.1.1. Dragende wanden of skeletstelsel

5.12. Milieuprestatie

5.12.1. Minimale milieubelasting

5.13. Materialisatie

5.13.1. Onderhoud en afwerking

5.13.1.1. Onderhoudsarm of belevingsrijk

5.14. Hygiëne

5.14.1. een schone school

5.14.1.1. functioneel of schoonheid

5.15. ICT

5.15.1. Netwerk & communicatiemiddelen

6. Economie

6.1. Investeringskosten

6.1.1. Prioriteit of haalbaarheid

6.1.1.1. sober, goed of duurzaam

6.2. Vastgoedexploitatie

6.2.1. eigendom en vastgoedbeheer

6.2.1.1. In eigen beheer of doorcentralisatie

6.3. Gebruikersexploitatie

6.3.1. Energieverbruik en dagelijks onderhoud

6.3.1.1. Gesplitst of gebundeld of uitbesteden

6.4. functionele exploitatie

6.4.1. Programmering of subsidiëring

6.4.1.1. in eigen beheer of door exploitant

6.5. Financieringsvormen

6.5.1. Slim ondernemerschap

6.5.1.1. Normvergoeding of werkelijke kosten leidend?

6.6. Levensduurdenken

6.6.1. Integraalkostenbeheer

6.6.1.1. Economisch of maatschappelijk rendement