Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Leerdoel 1 by Mind Map: Leerdoel 1

1. Huwelijk

1.1. Familierechtelijke betrekking

1.2. Vereisten:

1.2.1. Partners >18 jaar

1.2.1.1. Zwanger? -> toestemming ouders/rechter

1.2.2. Vrije wil

1.2.3. Ongehuwd, geen GP

1.2.4. Niet bloedverwant in rechte lijn of elkaars broer/zus (juridisch/biologisch)

1.2.5. Niet bloedverwant in 3+4e graad in zijlijn

1.3. Rechten & plichten

1.3.1. Vrije keuze in gebruik achternaam

1.3.2. Getrouwheid, hulp en bijstand

1.3.3. Kinderen verzorgen, opvoeden en zorg dragen voor kosten

1.3.4. Gezag uitoefenen

1.3.4.1. 2 vrouwen alleen met anonieme donor

1.4. Verdeling goederen en vermogen

1.4.1. Algehele gemeenschap van goederen

1.4.2. Huwelijkse voorwaarden

1.4.3. Beperkte van gemeenschap van goederen

1.5. Beëindiging

1.5.1. Echtscheiding

1.5.1.1. Gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek aan rechter

1.5.1.2. Ouderschapsplan

1.5.1.2.1. Kosten verzorging en opvoeding kinderen tot 18 jaar

1.5.1.2.2. Verdeling zorg- en opvoedtaken + hoofdverblijfplaats

1.5.1.2.3. Omgangsregeling

1.5.1.2.4. Informatie- en consultatieplicht regeling

1.5.1.3. Echtscheidingsvonnis

1.5.1.3.1. Huwelijk is duurzaam ontwricht

1.5.1.3.2. Hoogte partneralimentatie

1.5.1.3.3. Recht op pensioensverevening

1.5.1.3.4. Vaststelling gezag

1.5.1.3.5. Gebruik echtelijke woning en inboedel na inschrijving

1.5.1.3.6. Verdeling huwelijkse goederen gemeenschap etc.

1.5.1.4. Voorlopige voorzieningen

1.5.1.4.1. Toewijzing woning

1.5.1.4.2. Beschikbaar stellen van goederen voor dagelijks gebruik

1.5.1.4.3. Vaststelling bedrag levensonderhoud

1.5.1.4.4. Toevertrouwing kinderen, omgang met andere ouders en verplichtingen

1.5.2. Dood echtgenoot

1.5.3. Vermist -> verklaring (vermoedelijk) overlijden -> nieuw huwelijk

1.5.4. Ontbinding na scheiding tafel en bed

2. Geregistreerd partnerschap

2.1. Verschil huwelijk

2.1.1. Akte van registratie

2.1.2. Ja-woord procedure

2.2. Beëindiging

2.2.1. Wederzijds goedvinden

2.2.1.1. Verboden bij minderjarige kinderen

2.2.1.2. Overeenkomst indienen

2.2.1.2.1. Verklaring duurzaam ontwricht

2.2.1.2.2. Hoogte uitkering tot levensonderhoud

2.2.1.2.3. Gebruik huurwoning of toekennen woning aan een partner en inboedel

2.2.1.2.4. Verdeling van boedel, mits vastgelegd bij registratie

2.2.2. Ontbinding door rechter

2.2.2.1. Bij minderjarige kinderen

2.2.2.2. Procedure is zelfde als echtscheiding

2.2.3. Dood of vermissing partner

2.2.4. Huwelijk met ander

3. Ongehuwd samenwonen

3.1. Geen onderhoudsplicht

3.1.1. Geen alimentatieplicht

3.2. Samenlevingscontract/overeenkomst

3.2.1. Persoonlijke verplichting

3.3. Gezag op aanvraag in CGR

3.3.1. Voorwaarde: man erkent kind

3.4. Beëindiging

3.4.1. Gezamenlijk gezag

3.4.1.1. Ouderschapsplan

3.4.2. Afspraken nakomen uit contract

4. Alimentatie

4.1. Partneralimentatie

4.1.1. Onvoldoende in staat om in eigen onderhoud te voorzien

4.1.2. Beëindiging

4.1.2.1. Schuldenproblematiek -> schuldsanering

4.1.2.2. Samenwonen, trouwen of GP van behoeftige partner

4.1.3. Duur

4.1.3.1. Beperkt tot 12 jaar

4.1.3.1.1. 'Zorg voor jeugdigen < 18 jaar

4.1.3.1.2. > 5 jaar getrouwd

4.1.3.2. Duur van het huwelijk

4.1.3.2.1. Geen kinderen

4.1.3.2.2. < 5 jaar getrouwd

4.1.3.3. Helft huwelijksjaren, max. 5 jaar

4.1.3.3.1. Kinderen > 12 jaar

4.1.3.4. Geen

4.1.3.4.1. Huwelijk < 3 jaar

4.2. Beginselen

4.2.1. Draagkracht alimentatieverplichtige

4.2.2. Behoefte van alimentatiegerechtigden

4.3. Beïnvloedende factoren

4.3.1. Noodzaak verzorging kinderen

4.3.2. Leeftijd en gezondheidstoestand

4.3.3. Welstand partijen tijdens huwelijk

4.3.4. Wangedrag behoeftige partner

4.4. Kinderalimentatie

4.4.1. Tot kinderen 18 jaar zijn, studerend tot 21 jaar

4.4.2. Voorrang op partneralimentatie

4.4.3. Hoogtebepaling in 5 stappen

4.4.3.1. Netto besteedbaar gezinsinkomen voor scheiding

4.4.3.2. Behoefte kinderen

4.4.3.3. Draagkracht beide ouders

4.4.3.4. Koppeling draagkracht en behoefte

4.4.3.5. Aanvaardbaarheidstoetsing