Prenatale screening

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Prenatale screening by Mind Map: Prenatale screening

1. counseling

1.1. definitie

1.1.1. begeleiden van meestal psychisch gezonde mensen die zich in een moeilijke levenssituatie bevinden en waarbij we ons richten op het verhelderen van die concrete moeilijkheid en levenssituatie

1.2. doel?

1.2.1. ouders begeleiden bij het beslissingsproces, door de moeilijkheid voor hen in die situatie concreet verhelderen en alle opties bespreken om zo de ouders een keuze te kunnen laten maken op basis van goed verkregen info

1.3. rol en attitude vroedvrouw

1.3.1. rol

1.3.1.1. keuze waar ouders voor staan verduidelijken

1.3.1.2. beslissingsproces faciliteren zodat ze een geïnformeerde keuze kunnen maken

1.3.2. attitude

1.3.2.1. 'er zijn' op een onvoorwaardelijke manier

1.3.2.2. aansluiten bij de leefwereld van de ander

1.3.2.3. behalve vakbekwaamheid ook zichzelf inbrengen

2. genetische screening en diagnostiek

2.1. trisomie 13 (pateausyndroom)

2.1.1. meestal afwijkingen aan hersenen en hart

2.1.2. ook afwijkingen aan de ogen en een schisis

2.1.3. bijna altijd een ernstige verstandelijke beperking

2.1.4. polydactylie

2.1.5. meestal overlijden tijdens of vlak na geboorte

2.1.6. niet erfelijk

2.2. trisomie 18 (edwardssyndroom)

2.2.1. > 50% heeft groeivertraging

2.2.2. kleiner gezicht en hoofd

2.2.3. verstandelijke achterstand en bijna altijd hartafwijking

2.3. trisomie 21 (syndroom van down)

2.3.1. bijna de helft heeft hartafwijking

2.3.2. verstandelijke beperking

2.3.3. lichamelijke beperking

2.4. spina bifida

2.4.1. neuraalbuis defect

3. diagnostische testen

3.1. vlokkentest of chorionbiopt

3.1.1. kan op 11 w genomen worden

3.2. vruchtwaterpunctie of amnioncentese

3.2.1. kan op 15 w genomen worden